Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

Τον Ιανουάριο του 2012, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) ανακοίνωνε τριετή πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων, επιπλέον των συνήθων δωρεών του, με βασικό στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πολύπλευρων συνεπειών της οικονομικής και κατά συνέπεια κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα.

Δύο χρόνια αργότερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει πραγματοποιήσει δωρεές που αντιστοιχούν περίπου στο 80% του συνολικού ποσού του προγράμματος και έχει διαθέσει €77 εκατομμύρια σε 179 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ)σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας το κοινωνικό έργο που παράγουν και στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια των πολιτών να ανταποκριθούν στις εντεινόμενες προκλήσεις και δυσκολίες της κρίσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη βασική αποστολή του Ιδρύματος για την υλοποίηση δωρεών και προγραμμάτων, ικανών να δημιουργήσουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και να επιφέρουν αισθητή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η ουσία της έγκειται στον διττό σκοπό της, καθώς μέσα από τα προγράμματα που στηρίζει, επιδιώκει αφενός να προσφέρει άμεση ανακούφιση στα επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας, και αφετέρου να δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Με γνώμονα αυτό τον διττό στόχο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας υλοποιούνται προγράμματα που ενισχύουν τους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των πολιτών για άμεση στήριξη, αλλά και τους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού, που δημιουργούν σταθερές βάσεις για το μέλλον.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο Ιανουάριος 2012-Φεβρουάριος 2014, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διέθεσε €77 εκατομμύρια σε 179 ΜΚΟ από συνολικά 31 πόλεις της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ενεργά την υλοποίηση 204 προγραμμάτων, μέσω των οποίων προσφέρθηκε ουσιαστική βοήθεια στους πλέον ευάλωτους πολίτες, αλλά δημιουργήθηκαν επίσης πολλαπλασιαστικά οφέλη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, τα τελευταία δύο χρόνια:

· Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, υλοποιούνται 143 δωρεές, ύψους €61 εκατομμυρίων.

· Στον τομέα της Υγείας, έχουν πραγματοποιηθεί 25 δωρεές, ύψους €7 εκατομμυρίων.

· Στον τομέα της Παιδείας, ενισχύθηκαν συνολικά 25 προγράμματα, ύψους €7 εκατομμυρίων, και τέλος

· Στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού, δωρεές ύψους €2 εκατομμυρίων συνέβαλαν στην υλοποίηση 11 προγραμμάτων.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Η βαθειά μας πίστη ότι κανένας πολίτης δεν πρέπει να χάσει την αξιοπρέπειά του αλλά και την ελπίδα του, ιδιαίτερα τώρα, και η ειλικρινής μας επιθυμία να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο κινητοποίησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πριν από ακριβώς δύο χρόνια, ώστε να αναλάβει τη συγκεκριμένη επιπλέον πρωτοβουλία και να προσφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στήριξη σε όσους έχουν πληγεί εντονότερα από την κρίση. Ο απώτερος στόχος του Ιδρύματος δεν είναι απλά να στηρίξει την ελληνική κοινωνία, αλλά να συνδράμει στη δημιουργία μιας κοινωνίας πρόνοιας, όπου η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή θα εμπνέουν και θα καθοδηγούν όλους τους πολίτες και τους δημιουργικούς φορείς του τόπου μας».

Ο πλήρης κατάλογος των δωρεοδόχων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας βρίσκεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και συγκεκριμένο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.snf.org/el/protoboulies/dorees-enantia-stin-krisi/

Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές, διαχρονικές και θετικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1,07 δισεκατομμυρίων ($1,41 δισεκατομμύρια), μέσω 2.599 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 110 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Ανταποκρινόμενο στη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, το Ίδρυμα ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2012 πρωτοβουλία για τη διάθεση επιπλέον €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμύρια), μέσα σε τρία χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης. Έκτοτε, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει διαθέσει €77,2 εκατομμύρια ($100 εκατομμύρια) για την ενίσχυση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση επιπλέον δωρεών.

Τον Οκτώβριο του 2013, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε μία νέα μακροχρόνια πρωτοβουλία, με τίτλο Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων και με σκοπό να συνδράμει στη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας. Το Ίδρυμα αναλαμβάνει να διαθέσει €100.000.000, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για τους νέους, οι οποίοι πλήττονται έντονα από το κρίσιμα υψηλό ποσοστό ανεργίας, που σήμερα υπερβαίνει το 60%.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566 εκατομμύρια/$796 εκατομμύρια) είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Οι κατασκευαστικές εργασίες στο χώρο έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πιστεύει ακράδαντα ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Παραμένει μαρτυρία και δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα πολύ σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αποτελείται από τους Ανδρέα Δρακόπουλο -Πρόεδρο, Σπύρο Νιάρχο –Πρόεδρο, Φίλιππο Νιάρχο –Πρόεδρο, Γιώργο Αγουρίδη και Heini Murer.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από