11/2/2014

Η ΑbbVie ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του κλινικού προγράμματός της φάσης ΙΙΙ και δημοσίευσε τα αποτελέσματα τεσσάρων επιπλέον μελετών που είχαν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της ερευνητικής αγωγής της AbbVie, η οποία χορηγείται μόνο από το στόμα, δεν περιέχει ιντερφερόνη και μπορεί να συνδυαστεί ή να μην συνδυαστεί με ριμπαβιρίνη (RBV) σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 1 (GT1).

Τα παρακάτω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα δεδομένα που είχε ανακοινώσει η AbbVie και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης τη 12η εβδομάδα μετά τη θεραπεία (SVR12) και καλή ανοχή σε αυτούς τους ασθενείς με γονότυπο 1.

Αποτελέσματα του Κλινικού Προγράμματος της AbbVie Φάσης III

Μελέτη

Ασθενείς

Φαρμακευτικό σχήμα θεραπείας

SVR12

PEARL-II(12 εβδομάδες)

επαναθεραπευόμενοι με γονότυπο 1β (N=179)

Σχήμα της AbbVie + RBV (n=88)

97%

(85/88)

Μόνο το σχήμα της AbbVie (n=91)

100%

(91/91)

PEARL-III(12 εβδομάδες)

πρωτοθεραπευόμενοι με γονότυπο 1β (N=419)

Σχήμα της AbbVie + RBV (n=210)

99%

(209/210)

Μόνο το σχήμα της AbbVie (n=209)

99%

(207/209)

PEARL-IV(12 εβδομάδες)

πρωτοθεραπευόμενοι με γονότυπο 1α (N=305)

Σχήμα της AbbVie + RBV (n=100)

97%

(97/100)

Μόνο το σχήμα της AbbVie (n=205)

90%

(185/205)

TURQUOISE-II(12 & 24 εβδομάδες)

πρωτοθεραπευόμενοι και επαναθεραπευόμενοι ασθενείς με γονότυπο 1 και αντιρροπούμενη κίρρωση (N=380)

Σχήμα της AbbVie + RBV, 12 εβδομάδες (n=208)

92%

(191/208)

Σχήμα της AbbVie + RBV, 24 εβδομάδες (n=172)

96%

(165/172)

SAPPHIRE-I(12 εβδομάδες)

πρωτοθεραπευόμενοι με γονότυπο 1(N=631)

Σχήμα της AbbVie + RBV (n=473)

96%

(455/473)

SAPPHIRE-II(12 εβδομάδες)

επαναθεραπευόμενοι ασθενείς με γονότυπο 1 (N=394)

Σχήμα της AbbVie + RBV (n=297)

96%

(286/297)

«Τα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων μελετών φάσης ΙΙΙ της AbbVie σε 2.300 ασθενείς από 25 χώρες δείχνουν τη δράση του ερευνητικού μας σχήματος σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών με γονότυπο 1, συμπεριλαμβανομένων των πασχόντων από αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος», δήλωσε ο Scott Brun, M.D., Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Τμήματος της AbbVie. «Τα υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης και ανοχής του σχήματός μας, σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά διακοπής είναι ελπιδοφόρα».

Το ερευνητικό σχήμα της AbbVie αποτελείται από τον καθορισμένης δόσης συνδυασμό ABT-450/ριτοναβίρης (150/100mg) με το ABT-267 (25mg), μια φορά τη μέρα, και το ABT-333 (250mg) με ή χωρίς ριμπαβιρίνη (βάσει βάρους), δύο φορές τη μέρα. Ο συνδυασμός τριών διαφορετικών μηχανισμών δράσης παρεμποδίζει τη διαδικασία πολλαπλασιασμού του HCV με στόχο τη βελτιστοποίηση των ποσοστών μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών. Τον Μάιο του 2013, το σχήμα της AbbVie σε συνδυασμό με και χωρίς ριμπαβιρίνη για την HCV λοίμωξη γονότυπου 1 χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) ως Πρωτοποριακή Θεραπεία.

Κλινικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της AbbVie για την Ηπατίτιδα C

Το κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης της AbbVie για τον HCV επιδιώκει την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της κλινικής φροντίδας, ερευνώντας ένα χωρίς ιντερφερόνη, χορηγούμενο μόνο από το στόμα φαρμακευτικό σχήμα σε συνδυασμό με και χωρίς ριμπαβιρίνη, με στόχο την επίτευξη υψηλών ποσοστών μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίοι συνήθως δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στη θεραπεία, όπως οι ασθενείς με μηδενική ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με βάση την ιντερφερόνη ή οι ασθενείς με προχωρημένη ίνωση ή κίρρωση ήπατος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 160 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από χρόνια λοίμωξη με ηπατίτιδα C1. Το πολυεθνικό πρόγραμμα της AbbVieγια τον HCV είναι το μεγαλύτερο με χορήγηση μόνο από το στόμα, κλινικό πρόγραμμα χωρίς ιντερφερόνη σε ασθενείς με γονότυπο 1 που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα2. Ο γονότυπος 1 (με τους υποτύπους 1α και 1β) είναι ο πιο συχνός γονότυπος παγκοσμίως.

Σχετικά με την AbbVie

Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε το 2013 ύστερα από το διαχωρισμό της από την Abbott Laboratories. Αποστολή της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της, τους αφοσιωμένους εργαζομένους της και τη μοναδική προσέγγισή της για καινοτομία, με σκοπό την ανάπτυξη και εμπορευματική χρήση προηγμένων θεραπειών που θα καλύπτουν μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες στον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η AbbVie απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους (100 εκ των οποίων στην Ελλάδα) και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τους ανθρώπους της, τα προϊόντα και τις δεσμεύσεις της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.abbvie.gr.

Σχετικά με τη μελέτη M13-389 (PEARL-II)

Η PEARL-II είναι μια παγκόσμια, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής χορήγησης, ελεγχόμενη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 12 εβδομάδων θεραπείας με το σχήμα της AbbVie σε συνδυασμό με και χωρίς ριμπαβιρίνη σε μη κιρρωτικούς επαναθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς με λοίμωξη HCV γονότυπου 1β.

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούταν από 179 επαναθεραπευόμενους ασθενείς με γονότυπο 1β χωρίς ένδειξη κίρρωσης ήπατος: 91 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες και 88 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το σχήμα με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες. Στο σκέλος χωρίς ριμπαβιρίνη, 100% (n=91/91) των ασθενών πέτυχαν SVR12, ενώ 97% (n=85/88) πέτυχαν SVR12 στο σκέλος της ριμπαβιρίνης.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κόπωση και πονοκέφαλος. Διακοπή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών δεν αναφέρθηκε σε κανέναν ασθενή του σκέλους χωρίς ριμπαβιρίνη, και στο σκέλος με ριμπαβιρίνη αναφέρθηκε σε δύο (2%) ασθενείς. Κανένας ασθενής και στα δύο σκέλη δεν παρουσίασε ιολογική υποτροπή ή διαφυγή.

Σχετικά με τη μελέτη M13-961 (PEARL-III)

Η PEARL-IIΙ είναι μια παγκόσμια, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 12 εβδομάδων θεραπείας με το σχήμα της AbbVie σε συνδυασμό με και χωρίς ριμπαβιρίνη σε μη κιρρωτικούς πρωτοθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς με λοίμωξη HCV γονότυπου 1β.

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούταν από 419 πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με γονότυπο 1b χωρίς ένδειξη κίρρωσης ήπατος:

209 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες και 210 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το σχήμα με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες. Μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, 99% των ασθενών οι οποίοι λάμβαναν το σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη (n=207/209) και 99% που λάμβαναν το σχήμα με ριμπαβιρίνη (n=209/210) πέτυχαν SVR12.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πονοκέφαλος και κόπωση. Κανένας ασθενής δεν διέκοψε το φάρμακο της μελέτης λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Ιολογική υποτροπή ή διαφυγή δεν παρατηρήθηκε σε κανέναν ασθενή ο οποίος έλαβε το σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη, ενώ παρατηρήθηκε σε 0,5% των ασθενών που έλαβαν το σχήμα με ριμπαβιρίνη.

Σχετικά με τη μελέτη M14-002 (PEARL-IV)

Η PEARL-IV είναι μια παγκόσμια, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 12 εβδομάδων θεραπείας με το σχήμα της AbbVie σε συνδυασμό με και χωρίς ριμπαβιρίνη σε μη κιρρωτικούς πρωτοθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς με λοίμωξη HCV γονότυπου 1α.

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούταν από 305 πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με γονότυπο 1α χωρίς ένδειξη κίρρωσης ήπατος:

205 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες και 100 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το σχήμα με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες. Μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, 90% των ασθενών οι οποίοι λάμβαναν το σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη (n=185/205) και 97% που λάμβαναν το σχήμα με ριμπαβιρίνη (n=97/100) πέτυχαν SVR12.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κόπωση, πονοκέφαλος και ναυτία. Διακοπή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών αναφέρθηκε σε δύο (1%) ασθενείς που έλαβαν το φαρμακευτικό σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη, ενώ δεν παρατηρήθηκε σε κανέναν ασθενή του σκέλους με ριμπαβιρίνη. Ιολογική υποτροπή ή διαφυγή παρατηρήθηκε σε 8% των ασθενών που έλαβαν το σχήμα χωρίς ριμπαβιρίνη και σε 2 % των ασθενών που έλαβαν το σχήμα με ριμπαβιρίνη.

Σχετικά με τη μελέτη M13-099 (TURQUOISE-II)

Η TURQUOISE-II είναι η πρώτη μελέτη φάσης ΙΙΙ η οποία ολοκληρώθηκε αποκλειστικά σε κιρρωτικούς ασθενείς με γονότυπο 1 για τη διερεύνηση ενός σχήματος χορηγούμενου μόνο από το στόμα, χωρίς ιντερφερόνη. Πρόκειται για μία παγκόσμια, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής χορήγησης μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 12 ή 24 εβδομάδων θεραπείας με το σχήμα της AbbVie σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη σε κιρρωτικούς πρωτοθεραπευόμενους και επαναθεραπευόμενους ενήλικες ασθενείς με λοίμωξη HCV γονότυπου 1α και 1β.

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούταν από 380 πρωτοθεραπευόμενους και επαναθεραπευόμενους ασθενείς με λοίμωξη HCV γονότυπου 1α και 1β με αντιρροπούμενη κίρρωση: 208 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το σχήμα με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες και 172 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το σχήμα με ριμπαβιρίνη για 24 εβδομάδες. Μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, 92% των ασθενών (n=191/208) πέτυχαν SVR12. Μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας, 96% των ασθενών (n=165/172) πέτυχαν SVR12.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κόπωση, πονοκέφαλος και ναυτία. Διακοπή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών αναφέρθηκε σε τέσσερις (2%) ασθενείς που έλαβαν το φαρμακευτικό σχήμα με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες, και σε τέσσερις (2%) ασθενείς του σκέλους των 24 εβδομάδων. Ιολογική υποτροπή ή διαφυγή παρατηρήθηκε σε 6% των ασθενών στο σκέλος των 12 εβδομάδων και σε 2% των ασθενών στο σκέλος των 24 εβδομάδων.

1 Lavanchy D. Evolving epidemiology of hepatitis C virus. ClinMicrobiolInfect. 2011; 17(2):107-15.

2 Σύγκριση βάσει αξιολόγησης δεδομένων από την ιστοσελίδα www.clinicaltrials.gov για προγράμματα φάσης 3α των Gilead, BMS και BI της 15ης Νοεμβρίου 2013.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από