Ζεστό χρήμα από το εξωτερικό εισρέει σε εισηγμένους στο ελληνικό Χρηματιστήριο ομίλους και πιστοποιεί τη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος για τη χώρα μας. Μετά τα 500 εκατ. ευρώ που τοποθέτησαν ξένοι οίκοι στο placement της Τράπεζας Πειραιώς και τα 210 εκατ. ευρώ της Fairfax σε Eurobank Properties και Μυτιληναίο, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε στρατηγική συμμαχία με την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων York Capital Management, η οποία θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ στην εταιρεία των Γ. Περιστέρη και Ν. Κάμπα.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία με μακροπρόθεσμο στρατηγικό επενδυτή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών αφού τον Ιούλιο του 2013 η Qatar Petroleum International έναντι 58 εκατ. ευρώ απέκτησε το 25% της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής Ηρων ΙΙ του ελληνικού ομίλου.
«Η συμφωνία θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για διαρκή ανάπτυξη και υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αφού με τα κεφάλαια της York θα επισπευσθεί η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ελληνικού ομίλου στα έργα παραχωρήσεων, στην ενέργεια, αλλά και στην εξόρυξη λευκόλιθου.
Μέσω της θυγατρικής York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., η επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται πάνω από 18 δισ. δολάρια θα καλύψει ομολογιακό δάνειο που θα εκδώσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα συμμετάσχει σε αύξηση κεφαλαίου που θα καλύψει επίσης η ίδια ύψους 21,4 εκατ. ευρώ αποκτώντας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου του εισηγμένου ομίλου και, επιπλέον, θα αποκτήσει το 3% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, θυγατρικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Αθροιστικά θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκδοση του ομολογιακού που θα καλύψει η York Capital δεν θα επιβαρύνει τον υφιστάμενο δανεισμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η York Capital θα καλύψει πλήρως την έκδοση  πενταετούς ομολογιακού δανείου υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε νέες μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανταλλάξιμου με υφιστάμενες μετοχές ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τις οποίες κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η τιμή μετατροπής των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή.
Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την απόκτηση από τη York Capital, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμμετοχής 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς και την εξαγορά από τη York Capital ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (8.579.680) που θα εκδοθούν για την αύξηση κεφαλαίου ορίστηκε στα 2,5 ευρώ με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 21,4 εκατ. ευρώ.