Οταν το παιδί είναι υπερκινητικό και παρορμητικό

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μια νευροβιολογική διαταραχή η οποία εμφανίζεται στα παιδιά σχολικής ηλικίας και δημιουργεί πολλά προβλήματα στο σχολείο και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.