Καθοδικά κινείται και το 2013, με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό, η βιομηχανία έκδοσης βιβλίω. Tο 2012 κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία μείωση των εσόδων της και αυξημένες ζημιές, αν και οι μισές επιχειρήσεις της ήταν οριακά έστω κερδοφόρες.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος των εκτυπώσεων βιβλίων και κάθε είδους άλλων εντύπων, πλην των εφημερίδων, το πρώτο εξάμηνο του 2013 παρουσίασε μείωση της τάξεως του 6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012. Η αντίστοιχη πτώση το πρώτο εξάμηνο του 2012 ξεπερνούσε το 10%.

Ο τομέας της έκδοσης βιβλίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 36% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (6,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 4,8% των συνολικών εσόδων του (6,5% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 13% και υποχώρησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (51,7% το 2012, από 53,4% το 2011).

Τελικώς παρουσίασε αυξημένες ζημιές προ φόρων και καθαρές ζημιές μετά την καταβολή φόρων, λόγω της πτώσης των πωλήσεων και της επιδείνωσης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους. Σε σύγκριση με τις ζημιές προ φόρων, οι καθαρές ζημιές μειώθηκαν λιγότερο, λόγω μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Τα συνολικά έσοδα 50 ΑΕ και ΕΠΕ έκδοσης βιβλίων, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε περίπου 134,5 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 19,8 εκατ. ευρώ (-13%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 41 από τις 50 επιχειρήσεις (82% του συνόλου).

Οι 50 αυτές εταιρείες έκδοσης κάθε είδους βιβλίων στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 265 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

-Μεικτά κέρδη 69,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16% (-12,9 εκατ. ευρώ).
-Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 36% (-3,4 εκατ. ευρώ).
-Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 59% (-2,3 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,5% το 2011.
-Ζημιές προ φόρων 5,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 1,8 φορά και κατά 3,8 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 2,1 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -4,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,4% το 2011.
-Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 46% σε ποσοστό και κατά 2,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 5,3 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -5,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,4% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά στην πλειονότητά τους, οι (μισές) 26 από τις 50 επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες (μισές) 24 εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Τα ίδια κεφάλαια των 50 επιχειρήσεων (123,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το 2012 κατά 1% (-1,1 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (266,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (-15,5 εκατ. ευρώ).

Λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 46,4%, από 44,3% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (142,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 9,1% (-14,3 εκατ. ευρώ), με παράλληλη μικρή αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ενισχύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Πτώση κατά 4% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία της «Ελληνικής Βιομηχανίας 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με τη λειτουργία παραδοσιακών ή και ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων και με τις εκτυπώσεις, ενώ ορισμένες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες.

Στην πλειονότητά τους οι εν λόγω επιχειρήσεις υλοποιούν οι ίδιες τις προεκτυπωτικές εργασίες της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία ολοκληρώνεται σε εκτυπωτικές βιομηχανίες τρίτων εταιρειών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από