Σειρά τροποποιήσεων στον ήδη πολυτροποποιημένο νέο Οικοδομικό Κανονισμό, αλλά και στη νομοθεσία περί έκδοσης οικοδομικών αδειών περιλαμβάνεται σε χωριστό κεφάλαιο του σχεδίου νόμου.
Συγκεκριμένα, αλλάζουν οι κατηγορίες εργασιών για τις οποίες απαιτείται άδεια δόμησης. Ειδικότερα, επανέρχεται η απαίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την κατασκευή πισίνας ή περιφράξεων.
Αντίστοιχα, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την τοποθέτηση ικριωμάτων (έως σήμερα απαιτούνταν οικοδομική άδεια), την κατασκευή εργοταξιακών οικίσκων, την πραγματοποίηση εκσκαφών για καλώδια σε οικόπεδα πρατηρίων υγρών καυσίμων, την πραγματοποίηση εργασιών τοποθέτησης προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων, για την επένδυση όψεων και την αντικατάσταση υαλοπινάκων για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και τη δημιουργία δεξαμενής νερού ή πισίνας έως 50 τ.μ. (δεν απαιτούνταν άδεια).
Τέλος, για την αντικατάσταση στέγης, εφόσον η νέα στέγη έχει τις ίδιες διαστάσεις και δεν μεταβάλλει τον όγκο και το ύψος του κτιρίου, η έγκριση εργασιών εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού.
Τροποποιείται το πλαίσιο περί Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικών Θεμάτων. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών και της Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης, τα συμβούλια αυτά δημιουργούνται στα αντίστοιχα υπουργεία (Μακεδονίας - Θράκης και Ναυτιλίας και Αιγαίου). Στην υπόλοιπη χώρα τα αρχιτεκτονικά ζητήματα που προκύπτουν θα επιλύονται από Συμβούλια Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφέρειας.
Γίνονται μικρές βελτιώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτών ελεγκτών δόμησης. Για παράδειγμα, αν δεν γίνει η αυτοψία που προβλέπεται κατά την ανέγερση μιας οικοδομής, τότε πρέπει να επιβάλλεται άμεση διακοπή των οικοδομικών εργασιών.
Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ειδική ρύθμιση για νομιμοποίηση κτιρίων κοινής ωφελείας που βρίσκονται σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Οπως αναφέρεται, τα κτίρια αυτά μπορούν να εκσυγχρονιστούν και να επεκταθούν, αν εξακολουθούν να έχουν τη χρήση κοινής ωφελείας για την οποία ανεγέρθηκαν και είχαν υπόλοιπο συντελεστή, προτού ισχύσουν οι πολεοδομικοί περιορισμοί των ΖΟΕ. Υπενθυμίζεται ότι σε νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο προστέθηκε ρύθμιση που καθιστά ανίσχυρους τους πολεοδομικούς περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΓΠΣ, ΖΟΕ ή άλλα σχέδια χρήσεων γης μετά τον «Καλλικράτη» (Ν. 3852/10) σε αρκετές περιπτώσεις.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από