Τις οδηγίες για τα μαθήματα που ακολουθούν επιμελήθηκαν οι καθηγητές των φροντιστηρίων ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Απαιτητικό αλλά προσπελάσιμο
Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, αφού αποτελεί μάθημα που απευθύνεται σε όλες τις κατευθύνσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Απαιτητικό κατά πολλούς, γεγονός προσπελάσιμο όμως, αν ακολουθηθούν ορισμένοι βασικοί κανόνες.
Περίληψη: βασική άσκηση του διαγωνίσματος μια που ζητείται πάντοτε και πιάνει 25 μονάδες! Για μια μεστή απόδοση του περιεχομένου του κειμένου:
- Αρχίζουμε την περίληψη με την καταγραφή του βασικού θέματος όλου του κειμένου.
- Δεν ξεχνούμε να εντοπίσουμε τη θέση του συγγραφέα που δηλώνεται είτε στην αρχή με το βασικό θέμα είτε ενδιάμεσα του κειμένου της περίληψης.
- Αποφεύγουμε προσωπικές κρίσεις επί των γραφομένων.
- Δεν περιγράφουμε το νόημα της περίληψης, το αποδίδουμε απλά συμπυκνωμένα!
Β1: παρατήρηση - σχολιασμός φράσης σε παράγραφο: Μία άλλη άσκηση που περιλαμβάνεται πάντοτε στη γραπτή εξέταση του μαθήματος. Το κλειδί της συγκεκριμένης άσκησης είναι η αποκωδικοποίηση όλων των νοημάτων και ο εύστοχος σχολιασμός τους στην παράγραφο! Για να επιτευχθεί αυτό σημειώνουμε λέξεις - φράσεις κλειδιά σε αυτή που θα μας βοηθήσουν στον εντοπισμό των νοηματικών κέντρων. Κατόπιν τα αναδιατυπώνουμε στη θεματική περίοδο της παραγράφου μας και βρίσκουμε τον καταλληλότερο τρόπο ανάπτυξης παραγράφου προς απόδειξή της.
Κατόπιν ακολουθούν οι λοιπές θεωρητικές - λεξιλογικές και συντακτικές ασκήσεις. Και σε αυτές απαιτείται η καλή αποκωδικοποίησή τους για αποφυγή παρανοήσεων αλλά κυρίως η απόδειξη της απάντησής τους με βάση το κείμενο που δίνεται.
Τέλος δίδεται το θέμα προς παραγωγή λόγου. Σημεία - κλειδιά είναι:
n Η διάκριση δεδομένων (τα οποία αναλύονται προλογικά μόνο) και ζητουμένων (τα οποία αναλύονται στο κυρίως θέμα).
- Κάνουμε ξεχωριστή παραγραφοποίηση για διαφορετικά  ζητούμενα.
- Εντοπίζουμε το επικοινωνιακό πλαίσιο της έκθεσης προσδίδοντας έτσι στο κείμενο το κατάλληλο ύφος!
Λογοτεχνία
Τι να προσέξετε στα πέντε ερωτήματα
Η εξέταση του μαθήματος της Λογοτεχνίας περιλαμβάνει πέντε ερωτήματα. Ειδικότερα:
Στο πρώτο ερώτημα (15 μονάδες) καλούμαστε να εντοπίσουμε στο διδαγμένο κείμενο γραμματολογικά στοιχεία. Βοηθά, επίσης, η γνώση ορισμένων βιογραφικών στοιχείων των δημιουργών που επηρέασαν το έργο τους.
Ακολουθούν δύο ερωτήματα, που μπορεί να αποτελούνται από περισσότερα υποερωτήματα (20 μονάδες το καθένα, σύνολο 40). Σ' αυτά τα ερωτήματα ζητείται ο εντοπισμός των τεχνικών της γραφής του και ο σχολιασμός της γλώσσας και των εκφραστικών μέσων του κειμένου.
Το τέταρτο ερώτημα, που κι αυτό μπορεί να αποτελείται από υποερωτήματα (25 μονάδες), αφορά σε σχολιασμό ή ανάπτυξη σε ορισμένο αριθμό λέξεων ενός αποσπάσματος του κειμένου. Χρειάζεται να προσέξουμε την εκφώνηση, γιατί μπορεί να ζητείται κάτι συγκεκριμένο (π.χ. ανάλυση μόνο του περιεχομένου ή μόνο της μορφής ή των συμβόλων).
Το πέμπτο ερώτημα (20 μονάδες) αφορά σε παραλληλισμό του διδαγμένου κειμένου με αδίδακτο κείμενο. Ζητείται η ανάλυση των ομοιοτήτων ή των διαφορών ή και των δύο. Δεν ξεχνάμε επίσης να συνδέουμε τις ιδέες μας με τις κατάλληλες συνδετικές λέξεις (π.χ. ανάλογα, παρόμοια, από την άλλη, αντίθετα κ.λπ.).
- Να κρατάμε σημειώσεις στο πρόχειρο, ειδικά στο παράλληλο κείμενο, για να μπορούμε με ηρεμία να ιεραρχήσουμε τα επιχειρήματά μας.
- Σε κάθε απάντησή μας προσέχουμε τη δομή.
Απαραιτήτως συνδυάζουμε τις γνώσεις μας με τα κατάλληλα χωρία του κειμένου (σε «…») προς απόδειξη όσων γράφουμε.
- Απαντάμε μόνο στα ζητούμενα. Στη Λογοτεχνία είναι εύκολο να παρασυρθούμε και να γράψουμε πολλά στοιχεία της ανάλυσης που δεν ζητούνται και να βγούμε εκτός θέματος.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τα SOS σε διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο
Διδαγμένο:
- Στη μετάφραση ζητείται η απόδοση ενός τμήματος περίπου 10-12 στίχων στη νέα ελληνική. Θετικά βαθμολογούνται η τήρηση της στίξης του κειμένου και της μετάφρασης των λεκτικών συνόλων που δίνονται στο σχολικό εγχειρίδιο, καθώς και στο σημείο που πρέπει να σταματήσει η μετάφραση.
- Στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις δίνουμε προτεραιότητα στα σχόλια του σχολικού εγχειριδίου, τα οποία εμπλουτίζουμε με στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη των επιμέρους έργων. Ιδιαίτερα διαβάζουμε τους ορισμούς εννοιών (π.χ. πολιτική αρετή, έντεχνος σοφία, δημιουργική τέχνη κ.τ.λ.), ενώ στην ανάπτυξη δίνουμε προσοχή στη δομή και στη σαφήνεια.
- Η ερώτηση εισαγωγής απαντά σε συγκεκριμένο σημείο της σχολικής ύλης. Καλό είναι να απαντάμε συγκεκριμένα σε ό,τι ζητείται.
- Στη λεξιλογική παρατήρηση, προτιμάμε ουσιαστικά και επίθετα, ενώ αποφεύγουμε τα ρήματα. Στις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις αναζητάμε ομόρριζες και δίνουμε προσοχή στα συνώνυμα και αντώνυμα στην αρχαία ελληνική.
Αδίδακτο:
- Εντοπίζουμε τον τίτλο του έργου του συγγραφέα αξιολογώντας αν πρόκειται για κάποιο ρητορικό, φιλοσοφικό ή ιστοριογραφικό κείμενο.
- Διαβάζουμε μια-δυο φορές το κείμενο, χωρίς προσπάθεια μετάφρασης, απλά σαν μια πρώτη γνωριμία από την οποία θα προκύψει μια γενική αντίληψη του περιεχομένου του κειμένου.
- Αρχίζουμε τη συντακτική επεξεργασία με χωρισμό σε (ημι)περιόδους και διάκριση παρατακτικής - υποτακτικής σύνδεσης. Το ρήμα σε κάθε πρόταση θα δώσει το υποκείμενο, το αντικείμενο (αν υπάρχει), τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς (μετοχές, επιρρήματα, εμπρόθετοι προσδιορισμοί).
- Ελέγχουμε λογικά τη σύνταξή μας, ώστε να βγαίνει νόημα από τη μετάφραση, αλλιώς δοκιμάζουμε σύνταξη από άλλο δρόμο.
- Αφού ολοκληρώσουμε τη μετάφραση, τη διαβάζουμε για να ελέγξουμε αν παρουσιάζει λογικό και αυτοτελές περιεχόμενο.
- Γραμματική: Οι ασκήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της αρχαίας ελληνικής γραμματικής (ουσιαστικά - επίθετα - παραθετικά - αντωνυμίες - ρηματικοί τύποι). Δίνουμε προσοχή στον τονισμό.
- Συντακτικό: Στις λέξεις πέρα από τον συντακτικό ρόλο επισημαίνουμε και την εξάρτησή τους. Δίνουμε βαρύτητα στα πιο δύσκολα συντακτικά φαινόμενα όπως: η έλξη του αναφορικού, τα ρηματικά επίθετα σε -τέος και -τος, η ισοδυναμία της ενεργητικής - παθητικής σύνταξης, η ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση, ο πλάγιος λόγος και οι εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι.
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Εξοικειωθείτε με τύπους και διαγράμματα
Γενικά οι μαθητές πρέπει να εξοικειωθούν με τους τύπους, τα διαγράμματα, τις βασικές οικονομικές έννοιες, την οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων και να αποστηθίσουν τη θεωρία. Επιπλέον όμως:
- Στο πρώτο κεφάλαιο οι μαθητές εξασκούνται στις εφαρμογές του τύπου του Κόστους Ευκαιρίας, στην κατασκευή της Καμπύλης Παραγωγικών Δυνατοτήτων και στην οικονομική τους ερμηνεία.
- Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού διαχωρίσουν τις έννοιες της ζήτησης και της ζητούμενης ποσότητας, πρέπει να μάθουν να υπολογίζουν την ελαστικότητα ως προς την τιμή και ως προς το εισόδημα, την τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης, να κατασκευάζουν τις καμπύλες ζήτησης (προσοχή στην καμπύλη ζήτησης όταν είναι ευθεία και όταν είναι ισοσκελής υπερβολή), να εξηγούν τη σχέση της συνολικής δαπάνης με την ελαστικότητα ζήτησης, να χαρακτηρίζουν ένα αγαθό ανάλογα με την εισοδηματική ελαστικότητα και να εξηγούν την επίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης θεωρητικά και διαγραμματικά. Προσοχή στις ταυτόχρονες μεταβολές ζήτησης και ζητούμενης ποσότητας. Μεγάλη έμφαση στη διαγραμματική παρουσίαση των μεγεθών.
- Στο τρίτο κεφάλαιο μαθαίνουν την έννοια, τον ορισμό, τον μαθηματικό τύπο, την οικονομική ερμηνεία και την καμπύλη του κάθε στοιχείου παραγωγής και κόστους. Πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τις πράξεις στις ασκήσεις.
- Στο τέταρτο κεφάλαιο προσέχουν τη διαφορά προσφοράς και προσφερόμενης ποσότητας, εξασκούνται με τον υπολογισμό και την ερμηνεία της ελαστικότητας προσφοράς σημείου και τόξου, μαθαίνουν να κατασκευάζουν τις καμπύλες προσφοράς και κατανοούν την επίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς θεωρητικά και διαγραμματικά. Προσοχή στην ταυτόχρονη μεταβολή προσφοράς και προσφερόμενης ποσότητας, στη διαγραμματική παρουσίαση των μεγεθών και στις ακραίες μορφές ελαστικότητας προσφοράς.
- Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο πρέπει να μάθουν να προσδιορίζουν το σημείο ισορροπίας και να μελετούν τις μεταβολές της τιμής και ποσότητας ισορροπίας θεωρητικά, αλγεβρικά και διαγραμματικά. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσουν ελλείμματα ή πλεονάσματα. Προσοχή στην επιβολή ανώτατης και κατώτατης τιμής από το κράτος.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Εναλλαγή θεωρίας και ασκήσεων στις επαναλήψεις
Για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι μαθητές είναι τα εξής:
- Η επανάληψη θα πρέπει να γίνει έχοντας ως κύριο οδηγό το σχολικό βιβλίο.
- Είναι βασικό και για τη Βιολογία γενικής παιδείας, αλλά και για τη Βιολογία κατεύθυνσης να υπάρχει πρόγραμμα επαναλήψεων, όπου θα υπάρχει εναλλαγή θεωρίας και ασκήσεων, ώστε να μην είναι βαρετή η διαδικασία, αλλά να γίνεται παράλληλα πρακτική εξάσκηση με κάποιες ασκήσεις.
- Οι ασκήσεις που λύνονται στην επανάληψη δεν είναι απαραίτητο να είναι πολλές, αλλά αντιπροσωπευτικές για κάθε κατηγορία, π.χ. ασκήσεις εξέλιξης, άμυνας ή τροφικών πυραμίδων. Στη Βιολογία κατεύθυνσης καλό θα είναι να γίνουν και κάποιες ασκήσεις που θα συνδυάζουν γνώσεις από περισσότερα κεφάλαια, όπως ασκήσεις από το 2ο και το 6ο κεφάλαιο κ.ά.
- Εχοντας όλη την ύλη κατά νου, καλό θα ήταν να γίνει ομαδοποίηση φαινομένων ή διαδικασιών που συσχετίζονται, π.χ. στην ερώτηση «ποιος ο ρόλος των πλασμιδίων στη μεταφορά γενετικού υλικού» θα πρέπει να αναζητηθεί η απάντηση στα κεφάλαια 1, 4 και 8.   
- Κατά την περιγραφή διαδικασιών είναι σημαντικό να θυμούνται τη λογική σειρά των βημάτων που ακολουθούνται.
- Στα σημεία της ύλης που δυσκολεύονται, είναι βοηθητικό να τα χωρίζουν σε μικρότερα τμήματα και να τα μαθαίνουν απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις.
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πώς θα φτάσετε στο «άριστα»
Με λίγη προσοχή, σωστή κατανόηση και πλήρη απομνημόνευση του συνόλου της εξεταστέας ύλης αυτού του θεωρητικού μαθήματος, οι μαθητές  μπορούν να εξασφαλίσουν το «άριστα» στις Πανελλαδικές.
- Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν πρέπει να αφήσουν αδιάβαστα ή να διαβάσουν λιγότερο τα σημεία που θεωρούν λιγότερο σημαντικά. Πρέπει να φροντίσουν να κατανοήσουν και να μάθουν όλες τις παραγράφους της ύλης, χωρίς εξαιρέσεις. Τα παραδείγματα, τα διαγράμματα και όσα αναγράφονται μέσα σε παρενθέσεις, είναι εντός της εξεταστέας ύλης και πρέπει να τα γνωρίζουν εξίσου καλά.
- Στο πρώτο κεφάλαιο (1.5) υπάρχουν 4 τύποι (αποδοτικότητα, οικονομική αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και παραγωγικότητα εργασίας). Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν, να αποστηθίσουν τους τύπους και να είναι σε θέση να τους εφαρμόσουν.
- Κατά την προετοιμασία τους, οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις επικεφαλίδες των παραγράφων καθώς πολλές φορές χρησιμοποιούνται στις εκφωνήσεις των θεμάτων (π.χ.: Η Πολιτισμική Διάσταση της Επιχείρησης).
- Διαβάζοντας τις εκφωνήσεις των θεμάτων, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσουν τις λέξεις, φράσεις - κλειδιά που μπορούν να βοηθήσουν και να κατευθύνουν. Προσοχή σε λέξεις όπως το «δεν» ή το «πάντα» που μπορούν να αλλάζουν το νόημα της φράσης και να αποπροσανατολίσουν.
- Μερικές ερωτήσεις είναι παρεμφερείς και μπερδεύουν τους μαθητές. Είναι σημαντικό να μπορούν οι μαθητές να τις διαχωρίζουν για να μην οδηγηθούν εκτός θέματος (π.χ.: Διαδικασία διαπροσωπικής επικοινωνίας - Διαδικασία μετάδοσης μηνύματος).
- Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν είναι σε θέση να αποδώσει με ακρίβεια την παράγραφο που ζητείται, πρέπει να προσπαθήσει να την απαντήσει, προσεγγίζοντάς την όσο το δυνατόν περισσότερο, προσέχοντας να χρησιμοποιεί σωστή ορολογία, να μην παραλείψει κάποιο στοιχείο και να μην απομακρυνθεί από την ανάλυση του σχολικού βιβλίου.
- Ολες οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται σύμφωνα με το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου και όχι σύμφωνα με την προσωπική άποψη των μαθητών.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δώστε έμφαση στο σύνολο του κειμένου
Οι υποψήφιοι στην επανάληψη:
- Μελετούν προσεκτικά τους τίτλους και τους πλαγιότιτλους των ενοτήτων και τους συνδέουν με το περιεχόμενό τους. Ορθό είναι να δίνεται έμφαση στο σύνολο του κειμένου κάθε ενότητας και όχι στην περιληπτική απόδοσή του.
- Οργανώνουν τα γεγονότα κάθε κεφαλαίου με χρονολογική σειρά.
- Δεν απορρίπτουν από τη μελέτη: συνοδευτικούς πίνακες, λεζάντες εικόνων, γελοιογραφιών κ.ά. εξωκειμενικών δεδομένων της ύλης.
-  Η απόδοση των ιστορικών όρων θα πρέπει να είναι ακριβής, χωρίς εκφραστικές ασάφειες. Καλό είναι σε κάθε κεφάλαιο οι υποψήφιοι να εντοπίζουν τους ιστορικούς όρους και να προβαίνουν ανά περίπτωση στην αναγκαία μετατροπή της πρώτης περιόδου του αποσπάσματος, που είναι η σωστή απάντηση.
- Διακρίνουν ενέργειες πολιτικών προσώπων (π.χ. Ελ. Βενιζέλος, Χ. Τρικούπης), αναφορές σε διπλωματική δραστηριότητα - συμβάσεις - συμφωνίες, πρωτόκολλα).
- Διαχωρίζουν θέσεις - προγραμματικές δηλώσεις πολιτικών ομάδων, άρθρα συνταγμάτων - συμβάσεων κ.ά.
- Στα παραθέματα ελέγχεται η κριτική και συνθετική ικανότητα των υποψηφίων. Καλό είναι να παράγουν ένα δικό τους κείμενο χωρίς να προβαίνουν σε άκριτη αντιγραφή και συρραφή των στοιχείων που λαμβάνονται μέσα από τα ιστορικά αποσπάσματα. Πρέπει να αποφεύγονται εκφραστικά λάθη, ασάφειες, γενικόλογες κρίσεις και ανακρίβειες.
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Βρείτε τις λέξεις - κλειδιά
- Ξεκινάμε πάντα από τη μετάφραση των δύο αποσπασμάτων που προέρχονται από το σχολικό εγχειρίδιο και μας είναι γνωστά. Δεν πανικοβαλλόμαστε αν αρχικά αδυνατούμε να εντοπίσουμε τα κείμενα από τα οποία προέρχονται τα αντίστοιχα αποσπάσματα. Σίγουρα θα υπάρχουν λέξεις - κλειδιά που θα μας βοηθήσουν.
- Συνεχίζουμε με τις γραμματικές παρατηρήσεις. Το ονοματικό μέρος (ουσιαστικά - επίθετα - παραθετικά - αντωνυμίες) βαθμολογείται με άριστα το 15. Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να αποδώσουμε το γένος, τον αριθμό και την πτώση που μας ζητείται.
- Το ρηματικό μέρος (ρήμα - μτχ - απαρέμφατο - σουπίνο - γερούνδιο - γερνουνδιακό) βαθμολογείται επίσης με άριστα το 15. Πρέπει να προσέξουμε αν θα χρειαστεί για τους περιφραστικούς τύπους να λάβουμε υπόψη το υποκείμενο.
- Οι ασκήσεις του συντακτικού καλύπτουν ποικίλα συντακτικά φαινόμενα και βαθμολογούνται με άριστα το 30. Πρόκειται για συντακτική αναγνώριση λέξεων του κειμένου όπου οφείλουμε να επισημάνουμε και την εξάρτησή τους αλλά και αναγνώριση δευτερευουσών προτάσεων με έμφαση στη δικαιολόγηση της έγκλισης εκφοράς τους. Ας μην ξεχνάμε και άλλα δύσκολα συντακτικά φαινόμενα όπως: ανάλυση μετοχών, σύμπτυξη προτάσεων, σκοπός, απαγόρευση, β' όρος σύγκρισης, παθητική περιφραστική συζυγία, γερουνδιακή έλξη, τροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο αλλά και πλάγιος λόγος.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μην παπαγαλίζετε λυμένες ασκήσεις
Βασικός κανόνας: ποτέ μην παπαγαλίζετε λυμένες ασκήσεις. Μάθετε να τις κατανοείτε.
«Δεν έχεις πλήρη κατανόηση για κάτι αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις και στη γιαγιά σου».
Αλμπερτ Αϊνστάιν
Σπουδαίες επισημάνσεις:
1. Οταν έχουμε συνάρτηση, το πρώτο που κάνουμε είναι να βρούμε το πεδίο ορισμού.
2. Σε ένα όριο εντοπίζουμε πρώτα το είδος της απροσδιοριστίας.
3. Για μονοτονία και ακρότατα μελετάμε το πρόσημο της πρώτης παραγώγου. Για κυρτότητα και σημεία καμπής μελετάμε το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου.
4. Στην επίλυση της εξίσωσης f'(x) = g'(x), x   Α προσέχουμε το Α να είναι  διάστημα. Σε ένωση διαστημάτων θέλουμε διαφορετικά c για κάθε διάστημα.
5. Για να εφαρμόσουμε το θεώρημα Fermat, πρέπει το ακρότατο να είναι εσωτερικό του πεδίου ορισμού.
6. Η παραγωγίσιμη συνάρτηση είναι και συνεχής, το αντίστροφο δεν ισχύει. Η συνεχής συνάρτηση είναι και ολοκληρώσιμη.
7. Μια ανίσωση δεν μπορούμε να την παραγωγίσουμε, μπορούμε όμως να την ολοκληρώσουμε (άσκηση 10, γενικές ασκήσεις σχολικού βιβλίου, σελίδα 353).
8. Το ολικό ακρότατο είναι και τοπικό. Ενα τοπικό ελάχιστο μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα τοπικό μέγιστο.
9. Σε μια εξίσωση με ολοκλήρωμα πρέπει να απομονώνουμε το ολοκλήρωμα και μετά να παραγωγίζουμε. Η σχέση που θα προκύψει δεν πρέπει να έχει ολοκλήρωμα.
10. Οταν μας δίνουν δεδομένη ανίσωση, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι το θεώρημα Fermat. Σε ανίσωση που δεν περιέχει ισότητα δεν εφαρμόζουμε το θεώρημα Fermat. Είτε τη χρησιμοποιούμε για να βρούμε πρόσημο είτε την ολοκληρώνουμε.
11. Οταν μας ζητάνε τη γραμμή στην οποία κινείται η εικόνα ενός μιγαδικού, βρίσκουμε την εξίσωση που ικανοποιεί η εικόνα αυτή. Οταν μας ζητάνε τον γεωμετρικό τόπο, πρέπει να αποδείξουμε και το αντίστροφο.
12. Τις κατακόρυφες ασύμπτωτες τις ψάχνουμε στα ανοικτά διαστήματα του πεδίου ορισμού. Τις οριζόντιες - πλάγιες ασύμπτωτες τις ψάχνουμε στο άπειρο.
13. Στην εύρεση αντίστροφης συνάρτησης δεν ξεχνάμε τους περιορισμούς του ψ, όταν διαιρούμε, λογαριθμούμε, υψώνουμε σε άρτια δύναμη, βάζουμε ρίζες.
14. Για την εύρεση του εμβαδού χωρίου από μια ή δυο συναρτήσεις f, g ΔΕΝ ξεχνούμε το πρόσημο της f ή της διαφοράς f-g στο διάστημα που ορίζεται.
Φυσική
Τα SOS σε τέσσερα κεφάλαια
n Κεφάλαιο πρώτο: Οι μαθητές πρέπει να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά μεγέθη της α.α.τ και να την περιγράφουν με βάση την κινηματική, δυναμική και ενεργειακή προσέγγιση (προσοχή, στη φ0, την διάκριση Fελ και Fεπ  στο σύστημα μάζας-ελατηρίου, αναγκαίο το σχήμα). Στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις εξετάστε την κατάσταση του κυκλώματος τη στιγμή t=0. Στις φθίνουσες προσέξτε τα μεγέθη που μειώνονται εκθετικά με τον χρόνο, ενώ στις εξαναγκασμένες προσέξτε τον συντονισμό (b<< και f=f0). Τέλος, η επαλληλία ισχύει ΜΟΝΟ για τα διανυσματικά μεγέθη της σύνθετης ταλάντωσης.
n Κεφάλαιο δεύτερο: Οι μαθητές πρέπει να διατυπώνουν τις εξισώσεις ταλάντωσης του τρέχοντος κύματος (προσοχή uδ≠uταλ ). Να περιγράφουν τη συμβολή δύο κυμάτων και να προσδιορίζουν τις υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης (προσοχή στις συνθήκες ενίσχυσης και απόσβεσης). Να μελετούν τη δημιουργία στάσιμου κύματος και να προσδιορίζουν τις θέσεις των δεσμών και των κοιλιών (προσοχή στις αποστάσεις μεταξύ δεσμών και κοιλιών). Να σχεδιάζουν τα στιγμιότυπα τρέχοντος και στάσιμου κύματος. (ακολουθήστε τη μεθοδολογία). Τέλος, να εφαρμόζουν τον νόμο της ανάκλασης και του snell (ΜΗΝ ξεχνάτε την εξάρτηση του n από το λ).
n Κεφάλαιο τρίτο: Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να μελετήσουν την κύλιση χωρίς ολίσθηση (προσοχή στη σχέση αk=u2/r, η ταχύτητα είναι η γραμμική), τη ροπή δύναμης (προσοχή στις  δυνάμεις που έχουν μηδενική ροπή), τις συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος (ΣF=0 και Στ=0), το θεώρημα του Steiner  για τη ροπή αδράνειας καθώς και το Θ.Ν.Σ.Κ (προσοχή στη διερεύνηση Στ=Iαγων και την εφαρμογή της σε συστήματα σωμάτων). Τέλος, πρέπει να υπολογίζουν και να διερευνούν τη στροφορμή (L=Iω) και τη διατήρησή της.
n Κεφάλαιο πέμπτο: Οι μαθητές πρέπει να διακρίνουν και να μελετούν τις κατηγορίες των κρούσεων καθώς και το φαινόμενο Doppler. Μην ξεχνάτε ότι η Α.Δ.Ο ισχύει πάντα (και σε άξονες ,χ΄χ, ψ΄ψ). Οταν έχουμε πλαστική κρούση ή έκρηξη και ελατήριο η Θ.Ι αλλάζει όταν το ελατήριο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οριζόντιο. Το φαινόμενο Doppler είναι αποτέλεσμα της σχετικής κίνησης της πηγής (S) και του παρατηρητή (A). Οταν πλησιάζουν η fΑ>fS,  ενώ όταν απομακρύνονται fΑ< fS.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16+1 βήματα
για την επιτυχία
1. Στο τέλος του 2ου θέματος γράφουμε αναλυτικά την απάντησή μας.
2. Μια συνάρτηση που αλλάζει το περιεχόμενο των παραμέτρων της δεν επιστρέφει τις αλλαγές αυτές στις πραγματικές παραμέτρους.
3. Ελέγχους δεδομένων κάνουμε μόνο όταν το αναφέρει η εκφώνηση της άσκησης.
4. Για να ελέγξουμε αν μια μεταβλητή α είναι ακέραια τότε χρησιμοποιούμε μια βοηθητική πραγματική μεταβλητή t   α - Α_Μ(α) και ελέγχουμε αν είναι 0.
5. α, β ομόσημοι αν και μόνο αν α*β >0
6. α πολλαπλάσιο του β αν και μόνο αν α modβ=0
7. α άρτιος αν και μόνο αν α mod 2=0
8. α περιττός αν και μόνο αν α mod 2=1
9. α mod 10=τελευταίο ψηφίο του α
10. Κλιμακωτά λύνουμε μια άσκηση μόνο όταν το αναφέρει η εκφώνηση της άσκησης, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, μέσα από κάποιο παράδειγμα που δίνεται.
11. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε εντολές που αλλάζουν την αρχική τιμή, την τελική τιμή, το βήμα ή τη μεταβλητή που ελέγχει την επανάληψη μέσα σε έναν βρόχο ΓΙΑ
12. Οταν θέλουμε να διαβάσουμε μια τιμή (π.χ. ένα όνομα) η οποία βρίσκεται μέσα σε έναν πίνακα που έχουμε ήδη διαβάσει τότε χρησιμοποιούμε την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ KEY  και όχι ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ(Ι)
13. Στο τμήμα δηλώσεων μεταβλητών στη δήλωση ενός πίνακα π.χ. χαρακτήρων 50 θέσεων γράφω ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:Α(50) και όχι ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:Α(Ι)
14. Στις παραμέτρους των υποπρογραμμάτων ένας πίνακας Α αναφέρεται απλά με το όνομά του π.χ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑ (Α).
15. Ενα υποπρόγραμμα που διαβάζει ή εκτυπώνει ή επιστρέφει δύο ή περισσότερες τιμές το υλοποιούμε πάντα ως ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
16. Για να καταλάβουμε τι μας ζητά μια άσκηση με πίνακες σχεδιάζουμε ένα μικρό παράδειγμα με τιμές και απαντάμε στο πρόχειρο με βάση το παράδειγμα αυτό.
17. Οταν δεν γνωρίζουμε το πλήθος των επαναλήψεων, αλλά το διαβάζουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δομή ΓΙΑ, αν δεν το διαβάζουμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δομή ΟΣΟ. Στην ΟΣΟ προσέχουμε ότι οι μεταβλητές που βρίσκονται στη συνθήκη διαβάζονται πριν από την ΟΣΟ και πριν από το τέλος_επανάληψης.
ΧΗΜΕΙΑ
Ανταποκριθείτε στους στόχους των κεφαλαίων
Βασικές γνώσεις θεωρίας είναι στο πρώτο κεφάλαιο η ηλεκτρονική δομή του ατόμου και η σύνδεσή της με την κατάταξη των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα, καθώς και με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου όπως η ατομική ακτίνα και η ενέργεια ιοντισμού. Σημαντικοί είναι και οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν και με τον υβριδισμό και τους σ και π δεσμούς.
Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι απαραίτητο να έχετε κατανοήσει την επίδραση κοινού ιόντος και τις συνέπειες που έχει στον βαθμό ιοντισμού ενός ηλεκτρολύτη καθώς και τα ρυθμιστικά διαλύματα και η δράση τους.
Στο τρίτο κεφάλαιο ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις με τα αντιδραστήρια Grignard, οι αντιδράσεις υποτακατάστασης, η οξείδωση των αλκοολών και των αλδεϋδών καθώς και η αλογονοφορμική αντίδραση.
Ενας καλός τρόπος για να ελέγξετε αν έχετε κάνει καλή επανάληψη στη θεωρία είναι να δείτε αν μπορείτε να ανταποκριθείτε στους στόχους που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο στην αρχή του κάθε κεφαλαίου. Οσον αφορά στις ασκήσεις δώστε έμφαση στις εφαρμογές και τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από