Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, το 2012 σε ολόκληρη την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας όπου βρίσκονται οι περισσότερες) 965 offshore με ακίνητα πλήρωσαν φόρους 345.200 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο η κάθε εξωχώρια εταιρεία κατέβαλε περίπου 360 ευρώ. Από τη στιγμή που ο συντελεστής φορολόγησης ανέρχεται στο 15% και ο μέσος φόρος φτάνει τα 360 ευρώ ανά offshore που υπέβαλε δήλωση, τότε η μέση αντικειμενική αξία των ακινήτων που φορολογήθηκαν δεν υπερβαίνει τα 2.400 ευρώ! Yπάρχει βέβαια και η περίπτωση να έχουν γίνει πολλές μηδενικές δηλώσεις από κυπριακές και μαλτέζικες offshore, όπως το επιτρέπει ο νόμος.  
Αντίστοιχα, το 2011 δήλωση υπέβαλαν 998 εξωχώριες που φορολογήθηκαν με 877.650 ευρώ, ενώ το 2010 ανέρχονταν σε 1.177 και ο φόρος στα 3.410.000 ευρώ.