Ζωή Ε. Ρωπαΐτου
Τα μπαρμπέρικα
(Φιλιππότης)
Τόποι κοινωνικής συναναστροφής και ψυχαγωγίας, εντευκτήρια, ανδρικά στέκια όπου ανταλλάσσονταν γνώμες, πληροφορίες και σχολιαζόταν η επικαιρότητα. Πράγματι η ώρα αναμονής στο κουρείο είναι τόσο επαρκής και κατάλληλη για την ανταλλαγή απόψεων, ώστε η λειτουργία αυτή αποκτά σχεδόν ίδια βαρύτητα και συχνότητα με εκείνες που χαρακτηρίζουν τον χώρο. Υπό κοινωνικό πρίσμα, με δεκάδες μαρτυρίες από κουρείς, με μια ιστορική αναδρομή στον ρόλο και στους μετασχηματισμούς του κουρείου, η συγγραφέας Ζωή Ε. Ρωπαΐτου επιχειρεί μια κατάδυση στον μικρόκοσμο του κουρείου, στον πολιτισμό του και μέσα από δεκάδες φωτογραφίες ανιχνεύει ταυτόχρονα μια πλευρά των συλλογικών ηθών μας.