Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, υπό τον πρόεδρό του Π. Πικραμμένο, με τη διαδικασία αναστολών έβαλε «φρένο» στην υποβολή αιτήσεων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, που οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να αποδείξουν με αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα τον χρόνο αποπεράτωσής τους, οπότε για να το πετύχουν αυτό επικαλούνται ιδιωτικά έγγραφα ή απλές υπεύθυνες δηλώσεις.

Οι δικαστές ώσπου να εκδοθεί απόφαση επί της κύριας προσφυγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι του Αμαρουσίου διέταξαν τη διακοπή επεξεργασίας όλων των αιτήσεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που έχουν υποβληθεί μετά τον νόμο 4014/2011, ο οποίος ορίζει ως μέσο απόδειξης του χρόνου κατασκευής της αυθαίρετης οικοδομής μόνο τις αεροφωτογραφίες και τα δημόσια έγγραφα.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ. Και αυτό διότι με βάση μεταγενέστερους νόμους (4030/2011 και 4042/2012) παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των αυθαίρετων ακινήτων να αποδεικνύουν τον χρόνο αποπεράτωσής τους με «ιδιωτικά έγγραφα βέβαιης χρονολογίας», αλλά ακόμη και με «υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση μηχανικού», δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να δηλώνεται το προς νομιμοποίηση αυθαίρετο προτού καν… χτιστεί! Σύμφωνα με πληροφορίες, τους δικαστές απασχόλησαν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την… ελαστικοποίηση των νομοθετικών προβλέψεων, οι οποίες ευνοούν τη νέα αυθαίρετη δόμηση. Επικαλούνται μάλιστα το γεγονός ότι η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών έχει επιμηκυνθεί έως τις 30.9.2012, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος να δώσουν και νέα παράταση.