Τέλος εποχής για 2.174 οργανικές μονάδες σε φορείς του Δημοσίου φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Η κατάργηση αφορά το 40% των μονάδων και θα οδηγήσει σε μαχαίρι στις θέσεις προϊσταμένων, ενώ από την παύση χορήγησης επιδομάτων θέσης ευθύνης θα προέλθει εξοικονόμηση περισσότερων από 6,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ετσι, για παράδειγμα, η αναδιάρθρωση στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οδήγησε στην κατάργηση 12 διευθύνσεων, 39 τμημάτων και 13 γραφείων.

Αντιστοίχως, η ενοποίηση όλων των Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας και των άλλων δομών του (π.χ. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) σήμανε τον περιορισμό δύο γενικών διευθύνσεων, 19 διευθύνσεων, 57 τμημάτων και ενός γραφείου.

Μαχαίρι έπεσε στις δομές του υπουργείου Παιδείας, που μειώθηκαν από 255 σε 147, ενώ και στο υπουργείο Υγείας από 142 έμειναν 98 οργανικές μονάδες.

Για τους προϊσταμένους μονάδων που καταργούνται ορίζεται πως όσοι είχαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά την τελευταία κρίση θα τοποθετηθούν σε μονάδες αντίστοιχου επιπέδου, οι οποίες θα διατηρηθούν, και εκείνοι που περισσεύουν σε μονάδες του αμέσως κατώτερου επιπέδου – για παράδειγμα, από προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης θα γίνουν προϊστάμενοι διεύθυνσης και από προϊστάμενοι διεύθυνσης θα κατέβουν σε προϊσταμένους τμήματος.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η αναδιοργάνωση της δομής σε 11 από τα 15 υπουργεία, καθώς εξαιρούνται σε αυτή τη φάση τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη, ενώ ειδικά για το υπουργείο Οικονομικών θα υπάρξει αυτόνομη ρύθμιση για τις οργανικές του δομές. Μεταξύ των φορέων που τροποποιείται η δομή τους είναι επίσης οι Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο ΟΑΕΔ, ο ΟΓΑ, το ΤΕΑΔΥ και άλλα μεγάλα νομικά πρόσωπα των υπουργείων.

Τα κύρια οφέλη που προκύπτουν από τις προωθούμενες διατάξεις αφορούν μεταξύ άλλων τη σύσταση μιας ενιαίας υποστηρικτικής μονάδας οικονομικών, διοικητικών και υπηρεσιών πληροφορικής σε κάθε υπουργείο, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό, την απλοποίηση διαδικασιών, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού και την εξοικονόμηση πόρων.

Εξάλλου στο εξής αποφασίστηκε να είναι υποχρεωτική η επαναξιολόγηση των οργανισμών υπουργείων, ΝΠΔΔ, δήμων, περιφερειών και αποκεντρωμένων διοικήσεων τουλάχιστον κάθε πέντε έτη.