Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, αλλά και προ ημερών του κ. Παπακωνσταντίνου, από τη μεσοσταθμική αύξηση 9,2%, μόνον το 1,1% αφορά τη μεταβολή του κόστους ενέργειας. Το υπόλοιπο 8,1% αφορά αυξήσεις του κόστους: 3,5% για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (λόγω παροχής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, επιβολής ΕΦΚ στο μαζούτ και στο ντίζελ και αύξησης των διεθνών τιμών καυσίμων), 2,6% είναι η επίπτωση από την επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, 0,9% από την επιβολή του τέλους λιγνίτη και 1,1% από τον ΦΠΑ