20.10.2011

Με την Πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ξεκίνησε δυναμικά τη δραστηριοποίησή της η εταιρεία TEMOS AEGEAN Ltd η οποία εκπροσωπεί σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκλειστικά, τον μοναδικό παγκοσμίως Οργανισμό Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού TEMOS GmbH.

Το Σύστημα Πιστοποίησης TEMOS αποτελεί «σφραγίδα εμπιστοσύνης» τα τελευταία χρόνια για διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες και Οργανισμούς Ιατρικής Βοήθειας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Ταυτόχρονα διασφαλίζει την εκπλήρωση απαιτήσεων των stakeholders του Ιατρικού Τουρισμού καθώς και του Κοινοτικού Πλαισίου για τη Διασυνοριακή φροντίδα, με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης του Διεθνή Ασθενή (International Patient’s Management).

Οι οικονομικές τάσεις του κλάδου υγείας στην Ελλάδα σηματοδοτούν την αναγκαιότητα χάραξης εξωστρεφούς επιχειρησιακής στρατηγικής για την υλοποίηση της οποίας είναι απαραίτητη η σύναψη διεθνών συνεργασιών και η διεθνοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σκοπό της TEMOS AEGEAN Ltd συνιστά σήμερα η Αξιολόγηση, Δικτύωση και Διεύρυνση της αγοράς των Υπηρεσιών Υγείας και της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Η TEMOS AEGEAN Ltd παρέχει:

* Ευκαιρίες Δικτύωσης με ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς με κρίσιμο ρόλο στη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού και ειδική Τεχνογνωσία για τους φορείς Υγείας που θέλουν να επεκτείνουν την εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους πέρα από τα εθνικά σύνορα

* Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Ποιότητας (TEMOS Certification Services) σε Νοσοκομεία- Κλινικές, Ιατρικά/Διαγνωστικά Κέντρα, Μονάδες ΠΦΥ και Οδοντιατρεία που εστιάζουν στις ανάγκες του «Διεθνή Ασθενή» σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κριτήρια

* Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ενσωμάτωση διεθνών καλών πρακτικών στις υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με τις επιταγές για τη διασυνοριακή φροντίδα καθώς επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία του οργανισμού TEMOS συνιστά την αποτελεσματικότερη μεθοδολογία για τη συμμόρφωση των Υπηρεσιών του κλάδου Υγείας με την κοινοτική οδηγία για την «Εφαρμογή των δικαιωμάτων των Ασθενών στη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη 2011/24/EU» προς εναρμόνιση του εκάστοτε εθνικού πλαισίου με σκοπό την ανάπτυξη και την υιοθέτηση ενιαίων διεθνών κριτηρίων ποιότητας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από