Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), σε μια προσπάθεια να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων, συνεχώς εντεινόμενων κοινωνικών προβλημάτων παγκόσμια, αλλά και στη χώρα μας, προχώρησαν στην υπογραφή ενός συμφώνου συνεργασίας που θα επιτρέψει στους δύο φορείς να συντονίσουν και να ενισχύσουν τις κοινές τους προσπάθειες.

Το σύμφωνο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF κ. Λάμπρο Κανελλόπουλο και τον Πρόεδρο του Δικτύου Ε.Κ.Ε. κ. Νικόλαο Αναλυτή.

Οι στόχοι της συνεργασίας των δύο φορέων είναι:

 • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι μέλη του Δικτύου για την ανάδειξη και διάδοση των δράσεων και προγραμμάτων της UNICEF και ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Η μέσα από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενθάρρυνση και ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με το παιδί, μέσω των επιχειρήσεων.
 • Η ενεργοποίηση του παγκόσμιου δυναμικού της UNICEF για οικοδόμηση καινοτόμων συνεργασιών μεταξύ του Ελληνικού τμήματός της των μελών του Δικτύου.
 • Η αναγνώριση και εδραίωση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF ως πολύτιμου συνεργάτη του Δικτύου προς όφελος των παιδιών στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επίσης μεταξύ άλλων οι δύο φορείς αναγνωρίζουν από κοινού ότι:

 • Το παγκόσμιο πρόβλημα της εντεινόμενης φτώχειας, αποτελεί αιτία ανισοτήτων και πηγή συγκρούσεων που μεταξύ άλλων επηρεάζει τη φήμη και την «κοινωνική άδεια λειτουργίας» των επιχειρήσεων, αλλά και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική τους επιτυχία.

 • Η σημερινή παγκόσμια οικονομία βασίζεται στη γνώση και για το λόγο αυτό η εκπαίδευση, εκτός από το ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διασφάλισης της εθνικής και εταιρικής ανταγωνιστικότητας, οδηγεί επίσης σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και σε καλύτερες συνθήκες υγείας και διατροφής, μείωση του αριθμού των γεννήσεων και μείωση της φτώχειας.

 • Η βελτίωση της υγείας, η καταπολέμηση των ασθενειών, συμπεριλαμβανόμενου και του AIDS, και η μείωση της παιδικής θνησιμότητας, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό τόσο από το φαρμακευτικό επιχειρηματικό κλάδο όσο και από εκείνο της διατροφής και της παροχής νερού.

 • Οι γυναίκες συχνά έχουν χαμηλότερη κοινωνική υπόσταση σε σχέση με τους άνδρες, τόσο στους χώρους εργασίας όσο και γενικότερα. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η εκπαίδευση στους χώρους εργασίας σχετικά με το μητρικό θηλασμό και τη διατροφή, κυρίως σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες, έχει σημαίνοντα ρόλο στη βελτίωση της υγείας τους και των παιδιών τους.

 • Η καταπολέμηση της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τον αναπτυσσόμενο.

 • Σήμερα απαιτούνται ουσιαστικές συνεργασίες μεταξύ φορέων, όπως η παρούσα, για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

 • Τα μέλη του Δικτύου Ε.Κ.Ε. υποστηρίζουν τις προσπάθειες και δράσεις της UNICEF και επομένως η συνεργασία των δύο μερών θα συμβάλει στην επαύξησή τους, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις, ως μέλη της κοινωνίας, αποτελούν μέρος των λύσεων στα προβλήματα που αναφέρονται πιο πάνω.

 • Η συνεργασία τους θα βασίζεται στις αρχές της ηθικής, ειλικρίνειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στο ότι οι δύο φορείς διατηρούν τον διακριτό και αυτοτελή τους ρόλο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από