Σχεδόν τη μισή Ελλάδα έχουν ρίξει στο κρεβάτι οι ιώσεις