ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ανακοίνωσης για το θέμα που προέκυψε προχώρησε και ο Τομέας

Ανάπτυξης και Πολιτικής Καταναλωτών του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρει «καθήκον του ΕΦΕΤ

είναι ο έλεγχος ασφάλειας των τροφίμων και πολύ σωστά διεξήγαγε ελέγχους στη

βιομηχανία γάλακτος. Ο πολιτικός χειρισμός του θέματος οδήγησε δυστυχώς για

ακόμη μια φορά τους καταναλωτές σε πλήρη σύγχυση. H προστασία των καταναλωτών

είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να περιορίζεται σε άδειες τουφεκιές και σε

παλαιά… κρασιά».