Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στην

αγορά Παραγώγων. Αντίστοιχα, στη spot αγορά, ο FTSE/ASE-20 με άνοδο κατά 1,05%

διαμορφώθηκε στις 1.301,86 μονάδες και ο FTSE/ASE MID 40 με μεταβολή κατά

0,82% έκλεισε στις 2.317,26 μονάδες. Στην αγορά ΣΜΕ, τα συμβόλαια λήξεως

Απριλίου στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν στις 1.301,72 μονάδες,

σημειώνοντας κέρδη της τάξεως του 1,77% και του Μαΐου διαμορφώθηκαν στις

1.286,74 μονάδες (1,79%). Τα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 σειράς Απριλίου

έκλεισαν στις 2.316,41 μονάδες με άνοδο κατά 1,26% όπως και τα ΣΜΕ Μαΐου που

διαμορφώθηκαν στις 2.317,76 μονάδες. H αξία συναλλαγών στα ΣΜΕ και Δικαιώματα

Αγοράς και Πώλησης στους δείκτες FTSE/ASE διαμορφώθηκε στα 139,19 εκατ. ευρώ.

To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που

παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των είκοσι blue chips, όπου έγιναν

συνολικά 10.648 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε αξία συναλλαγών 69,07 εκατ.

ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 έγιναν 1.045 συμβόλαια αξίας

12,08 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί των μετοχών, ο όγκος συναλλαγών

διαμορφώθηκε στα 1.139 συμβόλαια αξίας 1,9 εκατ. ευρώ, με τον ΟΤΕ να

πραγματοποιεί 346 συμβόλαια. Στα ΣΜΕ επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD

διακινήθηκαν συνολικά 249 συμβόλαια αξίας 15,56 εκατ. ευρώ.