Το ζήτημα των αυθαιρέτων θίγει ο κ. Ίων Π. Στεριώτης, δικηγόρος παρ’ Αρείω

Πάγω:

«Ο Νόμος είναι απαράδεκτος, έχει αποδειχθεί ανεφάρμοστος, οδήγησε στην

«επίσημη» παρανομία και στα εκατοντάδες χιλιάδες αυθαίρετα, με αντίστοιχο

παράνομο πλουτισμό ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων. Και από πίσω τους κρύβονται

και όσοι απαράδεκτα χτίζουν στα δάση».