Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας προτείνει «ημιαυτονομία» των
Μητροπόλεων των Νέων Χωρών


Την «ημιαυτονομία» των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών και τη δημιουργία
επαρχιακών συνόδων προτείνει ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάνννου της Κρήτης κ. Ανδρέας. Στην ουσία ο κ. Ανδρέας προτείνει τη διάλυση
της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος και μάλιστα σε μία περίοδο που οι
σχέσεις της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο δοκιμάζονται, με αφορμή την πλήρωση
της κενής θέσης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον ρόλο που θα πρέπει να έχει
σε αυτήν το Φανάρι.


Ο μητροπολίτης, ο οποίος διδάσκει Εκκλησιαστική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει ότι «η αναβίωση των επαρχιακών Συνόδων (το καθεστώς
αυτό ίσχυε για λίγο την περίοδο πριν από το 1928) θα ισχυροποιούσε την
Εκκλησία και θα αναδείκνυε τις τοπικές δυνάμεις, ενώ η εκλογή μητροπολιτών από
αρχιμανδρίτες οι οποίοι κατάγονται απο τις συγκεκριμένες περιοχές θα
διευκόλυνε το έργο τους».


Σύμφωνα με όσα προτείνει ο κ. Ανδρέας, οι Νέες Χώρες θα μπορούσαν να
συγκροτήσουν τη δική τους Σύνοδο, η οποία θα αποφάσιζε ποιοι θα εκλεγούν νέοι
μητροπολίτες. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως συμβαίνει και με την
ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, θα επέλεγε τον πρόεδρο της Συνόδου.


Τοπικές σύνοδοι


Ο κ. Ανδρέας δεν αποκλείει ακόμη και την περίπτωση «συγκρότησης τοπικών
συνόδων Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Νήσων του Αιγαίου, ίσως στα
πρότυπα των περιφερειών της χώρας ή με βάση τα γεωγραφικά διαμερίσματα».


Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο κ. Ανδρέας υποστηρίζει επίσης πως οι νέοι
μητροπολίτες στις Νέες Χώρες θα πρέπει να προέρχονται από αυτές και όχι από
όλη την Ελλάδα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Κάτι τέτοιο επιβάλλεται να γίνει,
αφού τα άτομα αυτά γνωρίζουν καλύτερα τους κληρικούς της περιοχής, τα
προβλήματα, αλλά και το ποίμνιο».


Με την πρόταση αυτή (της περιφερειακής Συνόδου) συμφωνεί και ο καθηγητής της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης κ. Χαράλαμπος Παπαστάθης, ο
οποίος έχει υπηρετήσει και ως γενικός γραμματέας στο υπουργείο Παιδείας επί
εποχής Αντ. Τρίτση. Σύμφωνα με τον κ. Παπαστάθη, το θέμα δεν έρχεται για πρώτη
φορά στην επικαιρότητα: «Το 1925 ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος
Αλεξιάδης είχε προτείνει να συνεχιστεί η πνευματική υπαγωγή των Νέων Χωρών στο
Πατριαρχείο και να εγκαθιδρυθεί αυτόνομο διοικητικό καθεστώς με κεντρικά
όργανα που θα είχαν έδρα τη Θεσσαλονίκη. H λύση αυτή ήταν η πλέον
ενδεδειγμένη».


Με τις θέσεις αυτές γίνεται φανερό ότι ο ρόλος της Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος και βεβαίως του Αρχιεπισκόπου θα περιορίζονταν σημαντικά. Αντίθετα, θα
αναβαθμιζόταν ο ρόλος του Πατριαρχείου.


«Ένα ακόμη πλεονέκτημα», τονίζει ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου ο οποίος διατηρεί
άριστες σχέσεις με το Φανάρι, «είναι η αποδέσμευση της Εκκλησίας από τις
ασφυκτικές παρεμβάσεις του κράτους, η οποία θα επιτευχθεί με τη δημιουργία
περιφερειακών Συνόδων».