Το ανώτατο δικαστικό όργανο της Ε.Ε., απαντώντας σε προδικαστικό
ερώτημα που του είχε απευθύνει το Διοικητικό Δικαστήριο Αθηνών, κλείνει
οριστικά τον δρόμο της ανάθεσης της κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονίκης στην
κοινοπραξία Μακεδονικό Μετρό υπό τον επιχειρηματία Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, του
αφήνει όμως ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημίωσης από το Ελληνικό
Δημόσιο για τον όψιμο αποκλεισμό του από τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σύννομη την απόφαση της κυβέρνησης και του τότε
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Κώστα Λαλιώτη, να αποκλείσει την κοινοπραξία Μακεδονικό Μετρό
με το επιχείρημα ότι μετέβαλε τη σύνθεσή της μετά την υποβολή των προσφορών.
Ταυτόχρονα, όμως, το Ευρωδικαστήριο υπέδειξε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ως
αρμόδιο να αποφασίσει αν η κοινοπραξία δικαιούται αποζημίωση.