Τον στρατηγικό προσανατολισμό της Panafon να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα
της παροχής υπηρεσίων σταθερής τηλεφωνίας, με τελικό στόχο την ανάδειξή της σε
έναν όμιλο ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επισημαίνει σε συνέντευξή
του στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ο διευθύνων σύμβουλος της Panafon, κ Γιώργος Κορωνιάς.


Αμέσως μετά την πλήρη απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς η εταιρεία, επικεφαλής
της οποίας είναι ο κ. Κορωνιάς, θα διεκδικήσει αρχικά άδεια στις συχνότητες
σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας με στόχο την παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας, σε πρώτη φάση σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχοι πρώτης
προτεραιότητας είναι ακόμη για την Panafon το ασύρματο Ίντερνετ αλλά και οι
εφαρμογές νέων τεχνολογιών, που επιτρέπουν μεγαλύτερες ταχύτητες στη μετάδοση
δεδομένων και περιεχομένου.


Ο κ. Κορωνιάς εκτιμά ότι ο ευρύτερος τομέας των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται
μπροστά σε μεγάλες αλλαγές, κυρίως λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της
τεχνολογίας, γεγονός που καταγράφεται στην επιχειρηματική στρατηγική των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.


Οι αλλαγές αυτές που διαμορφώνονται στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της χώρας, θα
συνοδευτούν με νέες ανταγωνιστικές πιέσεις στην ελληνική αγορά, γεγονός που
επιβάλλει στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς να ανασυνταχθούν, για να
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.


Ο διευθύνων σύμβουλος της Panafon, αναπτύσσοντας τους διεθνείς
προσανατολισμούς του ομίλου, αναφέρει ότι στόχος της εταιρείας, για τον οποίο
υπάρχει και σχετική συμφωνία με τη μητρική Vodafone, είναι να αναπτύξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ, των
Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου και παράλληλα να προχωρήσει και
σε επενδύσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής.


Αναφερόμενος, εξάλλου, στην πορεία των οικονομικών μεγεθών της Panafon, η
οποία σπάζοντας το φράγμα των 2.000.000 πελατών διατηρεί σταθερά το προβάδισμα
έναντι των ανταγωνιστών της, ο κ. Κορωνιάς επισημαίνει ότι τα 71,3 δισ. δρχ.
του κύκλου εργασιών και τα 28,8 δισ. δρχ. των κερδών προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων που κατέγραψε η εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας
οικονομικής χρήσης, προδιαγράφουν τη συνέχεια και την συνεχή ανοδική πορεία
της εταιρείας.


Οι μεγάλες αλλαγές


Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς θα διαμορφωθεί στο άμεσον μέλλον η ελληνική
αγορά, ο διευθύνων σύμβουλος της Panafon εκτιμά ότι «η απελευθέρωση της αγοράς
σταθερής τηλεφωνίας θα δώσει μία νέα αναπτυξιακή ώθηση στην αγορά
τηλεπικοιωνιών, αλλά όμως ακόμα σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη και την
επέκτασή της θα διαδραματίσουν οι υπηρεσίες «τρίτης γενιάς», οι οποίες θα
φθάσουν στους καταναλωτές αρχικά μέσω των δικτύων GPRS και στη συνέχεια με τα
συστήματα UMTS».


Για τον ρόλο της Panafon στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται, ο κ. Κορωνιάς
εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος, καθώς η εταιρεία «περιέλαβε πρώτη στον
στρατηγικό σχεδιασμό της όλες αυτές τις πτυχές και τις παραμέτρους, με στόχο
να διατηρήσει τον πρώτο ρόλο και στις νέες συνθήκες της αγοράς».


Απευθυνόμενος προς τους σημερινούς αλλά και τους αυριανούς πελάτες της
Panafon, τονίζει με έμφαση ότι θα παρέχονται «όχι απλώς μικρές καθετοποιημένες
υπηρεσίες, αλλά εξελιγμένες υπηρεσίες στην κατεύθυνση μιας αγοράς η οποία
προσλαμβάνει παγκόσμιο χαρακτήρα».


Στα πλαίσια των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται στην αγορά, «ο πραγματικός
στόχος της Panafon παραμένει η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε μια αγορά που
παγκοσμιοποιείται διαρκώς και χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση των τεχνολογιών
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής».


«Η Panafon», επισημαίνει ο κ. Κορωνιάς, «διαθέτοντας μακρόπνοη στρατηγική και
έχοντας προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις και συνέργειες, είναι η πρώτη
εταιρεία που προχώρησε στην Ελλάδα στη σύγκλιση των υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας και Ίντερνετ και μετεξελίσσεται σταδιακά από μια απλή εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας σε μια εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών
λύσεων και κινητών εφαρμογών».


Συνεχής επέκταση


Απαντώντας στο ερώτημα για το ποιοι είναι οι στρατηγικοί στοχοι και το
γεωγραφικό εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ο κ. Κορωνιάς αναφέρει ότι
«στρατηγική της εταιρείας είναι η διαρκής κερδοφόρος ανάπτυξή της μέσα από τη
συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της. Η ανάπτυξη για μας δεν έχει όρια και
δεν περιορίζεται απο γεωγραφικά σύνορα.


Άλλωστε, αυτό είναι αυτονόητο, καθώς η εταιρεία δεν είναι μόνο ένα σημαντικό
κεφάλαιο στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, αλλά μια δύναμη στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής».


Η τρίτη γενιά κινητών


Για τα οφέλη που θα προκύψουν για τον καταναλωτή από την επικείμενη είσοδο
στην ελληνική αγορά κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς, ο κ. Κορωνιάς επισημαίνει
ότι «ο καταναλωτής θα έχει στη διάθεσή του προηγμένες υπηρεσίες, ποιοτικά
αναβαθμισμένες, και γενικότερα ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη πρόσβαση στην
πληροφορία και τη γνώση. Το κινητό τηλέφωνο μετεξελίσσεται ήδη σε ένα εργαλείο
κινητών εφαρμογών και σ' αυτόν τον τομέα η συμμετοχή της Panafon είναι ήδη
σημαντική και στο άμεσο μέλλον θα γίνει ακόμη σημαντικότερη».


Panafon και Vodafone


Αναφερόμενος, ο κ. Κορωνιάς, στη θέση και στον ρόλο της Panafon στα πλαίσια
του ομίλου της βρετανικών συμφερόντων Vodafone, επισημαίνει με εμφανή
ικανοποίηση ότι «αυτή είναι πολύ σημαντική, γεγονός που διαφαίνεται και από
την αξιοποίηση του management και της τεχνογνωσίας της Panafon από άλλες
εταιρείες του ομίλου, όπως για παράδειγμα η πώληση στη μητρική εταιρείa
Vodafone καθώς και σε άλλες εταιρείες του ομίλου των πληροφορικών, συστημάτων
διαχείρισης Mantis και Midas, που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από την
Panafon.


Επιπλέον, η συμμετοχή μου στα διοικητικά συμβούλια της Vodafone Europe και της
Telecel, θυγατρικής εταιρείας της Vodafone στην Πορτογαλία, αποδεικνύει τη
συμβολή της Panafon στα πλαίσια του ομίλου».


«Στο άμεσο μέλλον», επισημαίνει ο κ. Κορωνιάς, «η θέση της εταιρείας θα
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς στα πλαίσια της συνεχούς επέκτασής της
υπάρχει συμφωνία με τη Vodafone, να διαδραματίσει η Panafon πρωταγωνιστικό
ρόλο στις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης».


Καταθέτοντας τη δική του εκτίμηση για την επιθετική εξαγορά που πραγματοποίησε
πριν από μερικούς μήνες η Vodafone, αποκτώντας τον έλεγχο της γερμανικής
εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Mannesman, o κ. Κορωνιάς επισημαίνει ότι «η
συμφωνία Vodafone - Mannesman οδηγεί στη δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στην
παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ επιφέροντας ριζικές αλλαγές
στον ευρωπαϊκό χάρτη της αγοράς τηλεπικοινωνιών και δημιουργώντας τη
δυνατότητα ανταγωνισμού με τα αμερικανικά μεγαθήρια».


Ποιος είναι ο Γιώργος ΚορωνιάςΔιευθύνων σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του ομίλου Panafon σήμερα, ο Γιώργος
Κορωνιάς ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1979 από την ΕΑΒ ως
μηχανικός μελετών, ενώ 8 χρόνια αργότερα αποχώρησε από την ΕΑΒ για να αναλάβει
καθήκοντα διευθυντή research & development στην Ergodata. To 1991
αποδέχθηκε την πρόταση της Ιντρακόμ για τη θέση του υπευθύνου ανάπτυξης νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών.


Τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, ανέλαβε το projekt για τη συμμετοχή στον
διαγωνισμό του ελληνικού κράτους για την παροχή δύο αδειών κινητής τηλεφωνίας
GSM. Από την 1/1/1993 ο κ. Γιώργος Κορωνιάς αναλαμβάνει τη θέση του γενικού
διευθυντή και δύο χρόνια αργότερα αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου της Panafon. Ο Γ. Κορωνιάς είναι διπλωματούχος
ηλεκτρολόγος/ηλεκτρονικός μηχανικός και έχει φοιτήσει στο Sir George Williams
University, στο Πανεπιστήμιο του Sunderland και στο Πανεπιστήμιο του Cranfield.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από