Στους γεννηθέντες την τετραετία 1968-1971 (καθώς και το 1978) εντοπίζονται,

συγκριτικά, οι περισσότεροι ανυπότακτοι ­ ο συνολικός αριθμός των οποίων,

ωστόσο, μειώθηκε με τις ρυθμίσεις του 1997.

Σήμερα, στα κατάστιχα της Στρατολογίας του ΓΕΕΘΑ υπάρχουν 12.686 ανυπότακτοι,

έναντι περίπου 16.700 όταν ίσχυσε ο νόμος, αλλά από τις ευεργετικές ρυθμίσεις

του έχουν επωφεληθεί πολλοί περισσότεροι από τους 4.000 που δείχνουν τα

στοιχεία. Κι αυτό γιατί από την ισχύ του νόμου έχουν προστεθεί και νέοι

ανυπότακτοι. Μάλιστα, συγκριτικά ο αριθμός τους ήταν μεγαλύτερος του

αναμενομένου, αφού τα τελευταία χρόνια πολιτογραφήθηκαν αρκετοί νέοι ελληνικής

καταγωγής από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.

Με βάση την ήπειρο όπου κατοικούν σήμερα οι γεννηθέντες από το 1951 έως 1981,

12.686 ανυπότακτοι κατανέμονται ως εξής: Ευρώπη 4.613 (36%), Αμερική 994

(24%), Αυστραλία 1.721 (14%), Ασία 456 (4%), Αφρική 312 (2%)· υπάρχουν επίσης

άλλοι 2.590 (20%) που η χώρα στην οποία κατοικούν δεν έχει εξακριβωθεί. Κατά

ηλικιακή κατάταξη οι λιγότεροι ανυπότακτοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1951-1964,

ενώ σχετικά μικρός είναι και ο αριθμός των ανυπότακτων που γεννήθηκαν το 1976

και το 1980. Συνοπτικά, οι περισσότεροι ανυπότακτοι κατά ηλικία είναι οι 31

ετών (803) και οι λιγότεροι (179) οι 41 ετών. Η σειρά των πιο παλιών

ανυπότακτων (49 ετών) έχει 243 οφείλοντες θητεία.

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει ότι από τους γεννηθέντες το 1978 και μετά, ο

αριθμός των ανυπότακτων μειώνεται.

Γεωγραφικά και σε απόλυτους αριθμούς, οι περισσότεροι ανυπότακτοι βρίσκονται

στην Αττική (4.669) και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη (952), η Δωδεκάνησος (413), η

Μεσσηνία (323) ενώ τους λιγότερους ανυπότακτους ­ πάντα σε απόλυτους αριθμούς

­ έχει βγάλει η Φωκίδα (26), η Ευρυτανία (35), η Άρτα (42), η Λευκάδα (44)

κ.ά.

Από την εξαγορά του υπολοίπου της θητείας όσων κάνουν χρήση των ευεργετικών

διατάξεων, η Στρατολογία έχει εισπράξει 1,7 δισ. δρχ. Τα χρήματα αυτά υπάρχουν

σκέψεις να αξιοποιηθούν για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Στρατολογίας,

κυρίως στον μηχανογραφικό τομέα.