«Βουλή: Ο καθρέπτης της Δημοκρατίας»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/02/2018 12:14

Το πολιτικό μας σύστημα της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας εδράζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 1 του Σ/τος). Το Κοινοβούλιο,...