Χανιά

18 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201826 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201807 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201804 Αυγούστου 201822 Ιουλίου 2018