τουρκική λίρα

18 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201815 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201812 Αυγούστου 201811 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201809 Αυγούστου 201807 Αυγούστου 2018