Συρία

20 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201809 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201803 Αυγούστου 201822 Ιουλίου 201821 Ιουλίου 201816 Ιουλίου 201812 Ιουλίου 201808 Ιουλίου 201804 Ιουλίου 201826 Ιουνίου 201825 Ιουνίου 2018