συλλήψεις

22 Σεπτεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201815 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201804 Σεπτεμβρίου 201803 Σεπτεμβρίου 201831 Αυγούστου 201824 Αυγούστου 201823 Αυγούστου 201821 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201807 Αυγούστου 201802 Αυγούστου 2018