Ουγγαρία

19 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201816 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201824 Αυγούστου 201822 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 201829 Ιουλίου 201826 Ιουλίου 2018