Ματέο Σαλβίνι

17 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201808 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201827 Αυγούστου 201822 Αυγούστου 201821 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201815 Αυγούστου 201807 Αυγούστου 2018