Κυπριακό

23 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201825 Αυγούστου 201819 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 2018