Γαλλία

19 Αυγούστου 201818 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201812 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201809 Αυγούστου 201807 Αυγούστου 201803 Αυγούστου 201823 Ιουλίου 201821 Ιουλίου 201820 Ιουλίου 201813 Ιουλίου 201812 Ιουλίου 201821 Ιουνίου 2018