Γιάννης Τσιρώνης

Γ. Τσιρώνης: Οι τέσσερις άξονες για να προχωρήσουν τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ

Προκόπης Γιόγιακας

Το κόστος της επένδυσης, η διάρκεια της απόσβεσης, η εγγυημένη ποσότητα των αποβλήτων και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των σκουπιδιών...

308/01/2016 14:23

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής

Ανοίγει ο δρόμος για αλλαγές στη διαχείριση απορριμμάτων

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης...

306/08/2015 09:10