Στίγμα

Τρέλες

Γιώργος Παπαχρήστος

Εχει τιμοκατάλογο η ανθρώπινη ζωή; διερωτώμαι. Μπορεί, ας πούμε, για τον πλούσιο που την αφαίρεσε να κοστίζει περισσότερο απ' ό,τι για έναν μεσαίων...

217/10/2017 08:00