Κραυγές & ψίθυροι

Τσάμικα

Πέπη Ραγκούση

Λένε πως η μουσική είναι η κοντινότερη απόσταση μεταξύ των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι και η κοντινότερη απόσταση μεταξύ των γενεών. Μια «κόκκινη...

22/03/2018 08:00