Ενστάσεις

Ο φωριαμός

Ηλίας Κανέλλης

Πριν από μέρες πήγα στο Πρωτοδικείο Αθηνών αναζητώντας ένα χρήσιμο εταιρικό έγγραφο. Πίστευα ότι θα βρισκόταν εύκολα μέσω ενός υπολογιστή. Αμ...

31/12/2014 08:00

Ενστάσεις

Φετιχισμός

Ηλίας Κανέλλης

Εχουν δικαίωμα οι βουλευτές να παίζουν, να κάνουν χαβαλέ, πλάκες, να λένε καλαμπούρια, έστω και γυμνασιακού επιπέδου; Προφανώς, η σοβαροφάνεια...

19/12/2014 08:00

Ενστάσεις

Μπριγάδες

Ηλίας Κανέλλης

Σύμφωνα με μια διαδεδομένη λαϊκή αφήγηση, ζούμε στο φιλέτο γης που υποτίθεται ότι ζηλεύουν οι κακοί ξένοι, γι' αυτό και σκηνοθέτησαν τη χρεοκοπία...

18/12/2014 08:00