Γνώμη

Τα όρια της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης

Αντώνης Μακρής

Ζούμε σε εποχές που θα καταγραφούν στην Ιστορία και θα αναλυθούν σε βάθος πολύ αργότερα έτσι ώστε τα συμπεράσματα να αξιοποιηθούν από τους νεότερους...

21/07/2018 08:00