Γνώμη

Η επίσκεψη

Τηλέμαχος Χυτήρης

Για να σε επισκεφτεί κάποιος και μάλιστα επισήμως, πρέπει να τον καλέσεις κι εμείς καλέσαμε ξαφνικά τον απομονωμένο από τον δυτικό κόσμο πρόεδρο...

11/12/2017 08:00