Γεώργιος Χουλιαράκης

Δανεισμό ύψους 6,6 εκατ. ευρώ για έργα και πολεοδομήσεις στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα ενέκρινε το υπουργείο Οικονομικών

Σύναψη δανείου, ύψους 1.220.000 για σύνταξη πολεοδομικών μελετών και ετέρου ύψους 5.337.425 ευρώ (κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας...

22/12/2015 19:27