Γνώμη

Ο κούκος

Τηλέμαχος Χυτήρης

Ο κούκος αποτελεί μια παραξενιά της φύσης. Είναι γνωστόν ότι εναποθέτει τα αβγά του σε ξένες φωλιές κι όταν επωαστούν και βγει το κουκάκι, λόγω...

Πριν 50'