Μάγδα
Φύσσα

Μάγδα Φύσσα

Κική
Δημουλά

Κική Δημουλά

Κυριάκος
Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης

Μαργαρίτης
Σχοινάς

Μαργαρίτης Σχοινάς

Στιβ
Τζομπς

Στιβ Τζομπς

Νίκος
Καρανίκας

Νίκος Καρανίκας

Αλέξης
Τσίπρας

Αλέξης Τσίπρας

Γιώργος
Λούκος

Γιώργος Λούκος

Κάρλος
Ζέκα

Κάρλος Ζέκα