Διαγωνισμός εκπαιδευτικών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 05/10/2009 07:00 |
 Διαγωνισμός  εκπαιδευτικών
● Προκήρυξη 3Π:Στο ΦΕΚ 571/23-7-2009 (τεύχος τρίτο)

δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων υποψηφίων του κλάδου των Νηπιαγωγών. Στο ΦΕΚ 555/20-7-2009 (τεύχος τρίτο)

δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων υποψηφίων των κλάδων Φυσικής Αγωγής και Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Στο ΦΕΚ 630/7-8-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων υποψηφίων των κλάδων Θεολόγων, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας και Ιταλικής Γλώσσας. Στο ΦΕΚ 647/17-8-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων υποψηφίων των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας και Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.

Στο ΦΕΚ 715/2-9-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων των κλάδων Οικονομολόγων και Κοινωνιολόγων. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και απεστάλησαν για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα για τους υποψηφίους των κλάδων Πληροφορικής ΤΕΙ και Θεατρικών Σπουδών. Επίσης, έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα για τους υποψηφίους του κλάδου Πληροφορικής ΑΕΙ.

● Προκήρυξη 2Π:Στο ΦΕΚ 571/23-07-2009 (τεύχος τρίτο)

δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων υποψηφίων του κλάδου των Μαθηματικών. Στο ΦΕΚ 555/20-7-2009 (τεύχος τρίτο)

δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων υποψηφίων των κλάδων:

Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων, Γεωλόγων, Οικιακής Οικονομίας και Δασκάλων. Στο ΦΕΚ 630/7-8-2009 (τεύχος τρίτο)

δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων υποψηφίων του κλάδου Φιλολόγων.

Στο ΦΕΚ 715/2-9-2009 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύονται οι πίνακες διοριστέων του κλάδου ΠΕ Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις