Ειδικό επιστημονικό προσωπικό

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/08/2009 07:00 |
 Ειδικό  επιστημονικό  προσωπικό
Την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και δικηγόρων ανακοίνωσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Το επιστημονικό προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και οι δικηγόροι θα προσληφθούν με σχέση έμμισθης εντολής.

Ως επιστημονικό προσωπικό θα προσληφθούν συνολικά 20 άτομα και ειδικότερα θα αναλάβουν καθήκοντα ένας εσωτερικός ελεγκτής, 12 οικονομολόγοι ειδικοί στην Επιστήμη της Ελεγκτικής, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, πέντε οικονομολόγοι και δύο ειδικοί στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Δύο θέσεις θα καλυφθούν από τους δικηγόρους. Για όλες τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτείται εργασιακή εμπειρία. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Συστατικές επιστολές θα ληφθούν υπόψη εφ΄ όσον προέρχονται από έγκριτα πρόσωπα με επαγγελματική συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου. Οι προσλήψεις θα γίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, η οποία εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.30-14.00), το κείμενο της Απόφασης- Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο της αίτησης από τα γραφεία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Βουλής 7, 5ος όροφος, τηλ. 210- 3242.648.

Επίσης, ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης- Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο της αίτησης των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ ( www. elte. org.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μόνο σε μία θέση και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις