ΤΑ 23 ΝΕΑ ΦΕΚ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σε ποιους φορείς θα προσληφθούν 108

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/07/2009 07:00 |
Δήμοι - Κοινότητες
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 360 60, Ραπτόπουλο, Ν. Ευρυτανίας, τηλ.

22373-51.202, αρμόδιος υπάλληλος Χριστόφορος Θεοδώρου)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ ή επικουρικά σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ΠΕ, πολιτικού υπομηχανικού ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 253/15-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
(Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 21, Τ.Κ. 614 00, Αξιούπολη, Ν. Κιλκίς, τηλ. 23430-20.311, αρμόδιος υπάλληλος Ματθαίος Καπνόπουλος)

* 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση τεχνολογίας γεωπονίας (φυτικής παραγωγής) ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 254/15-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(Διεύθυνση: Ιάσονος και Εθν.

Αντιστάσεως, Τ.Κ. 203 00, Λουτράκι Ν. Κορινθίας, τηλ. 27440-69.000, αρμόδια υπάλληλος Κων/να Φιλάνδρα)

* 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ * 2 θέσεις πολιτικών μηχανικών (δομικών έργων) ΤΕ * 1 θέση μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ΤΕ * 2 θέσεις διοικητικών ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 256/16-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 531 00, Κάτω Κλεινές, Ν. Φλώρινας, τηλ. 23850-92.900, αρμόδια υπάλληλος Αναστασία Ιωαννίδου)

* 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων (grader-142 ΗΡ) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 258/16-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 353 00, Ράχες, Ν. Φθιώτιδας, τηλ. 22380-31.233, αρμόδιος υπάλληλος Ζήσης Απόστολος)

* 1 θέση διοικητικού- οικονομικού (οικονομικού) ΠΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 261/17-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 731 00, Γαλατάς, Ν. Χανίων, τηλ. 28210-34.228 και 28210-34.200, αρμόδια υπάλληλος Θεοδώρα Γεζουέ)

* 1 θέση μηχανικού ειδικότητας τοπογράφου μηχανικού ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 263/17-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 300 22 Πλάτανος Ναυπακτίας, Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τηλ. 26340-62.122 και 26340-60.613, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Αντωνόπουλος)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 266/18-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Διεύθυνση: Μηλέα- Μετσόβου, Τ.Κ.

442 00 Μέτσοβο, Ν. Ιωαννίνων, τηλ. 26560-61.347, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Καπέτης)

* 1 θέση διοικητικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 269/19-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 693 00, Φιλύρα Ν. Ροδόπης, τηλ. 25313-52.805 και 25313-52.800, αρμόδιος υπάλληλος Ι. Παπαδόπουλος)

* 2 θέσεις διοικητικών ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 2 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων και λεωφορείων) ΔΕ * 4 θέσεις εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 273/22-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 691 00 Αίγειρος Κομοτηνή, Ν. Ροδόπης, τηλ. 25313-52.701, αρμόδια υπάλληλος Μόρφω Τσαρτσάλη)

* 2 θέσεις διοικητικών λογιστικών (λογιστικών) ΤΕ * 1 θέση διοικητικού γραμματέα ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων (ισοπεδωτής γαιών 140 ΗΡ)

ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 274/22-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 731 00, Πιθάρι Ακρωτηρίου, Ν. Χανίων, τηλ. 28213-43.700 ή 724, αρμόδια υπάλληλος Α. Λυρώνη)

* 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΤΕ * 2 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων (φορτηγών- απορριμματοφόρων) ΔΕ * 4 θέσεις εργατών καθαριότητας (εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 275/23-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 385 00, Ανακασιά Ιωλκού, Ν. Μαγνησίας, τηλ. 24213-53.520, αρμόδια υπάλληλος Ευμορφία Ναούμ)

* 1 θέση τεχνίτη υδραυλικού ΔΕ * 2 θέσεις εργατών (καθαριότητας εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 276/23-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 28, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα, τηλ. 26820-29.095 και 26820-24.629, αρμόδιοι υπάλληλοι Γ. Τζόκας, Α. Ράπτη)

* 1 θέση οικονομολόγου ΠΕ * 1 θέση καταμετρητή- υδρομετρητή ΔΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 255/15-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(Διεύθυνση: Πατούς 8, Τ.Κ. 721 00 Άγιος Νικόλαος, Ν. Λασιθίου, τηλ.

28410-82.720, αρμόδια υπάλληλος Μ. Δεμέτζου)

* 1 θέση χημικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 1 θέση τεχνίτη- υδραυλικού ΔΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 270/19-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
(Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 180, Τ.Κ. 684 00 Σουφλί, Ν. Έβρου, τηλ. 25543-50.110, αρμόδια υπάλληλος Αθανασία Αναγνωστοπούλου)

* 1 θέση διοικητικού- λογιστικού (λογιστικός) ΤΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 271/22-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Δημοτικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
1οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 843 00 Χώρα Νάξου, Ν. Κυκλάδων, τηλ. 22853-60.121, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Βερνίκου και κ. Βερύκοκκος)

* 1 θέση βρεφονηπιοκόμου ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 259/16-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Διεύθυνση: Επαμεινώνδα 3, Τ.Κ.

222 00, Μεγαλόπολη, Ν. Αρκαδίας, τηλ. 27910-22.265, αρμόδια υπάλληλος Χρυσοθέμη Καραλή)

* 1 θέση προσωπικού καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 262/17-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Αντωναροπούλου 4, Τ.Κ.

246 00, Χώρα, Ν. Μεσσηνίας, τηλ.

27630-31.241 και 27630-31.200, αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Δούρος)

* 1 θέση βρεφονηπιοκομίας ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 264/18-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ.

623 00, Σιδηρόκαστρο, Ν. Σερρών, τηλ. 23230-22.270, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Παζιώνη)

* 1 θέση βοηθητικού προσωπικού μαγειρείου ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 265/18-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 811 07, Καλλονή, Λέσβος, Ν. Λέσβου, τηλ. 22530-22.326, αρμόδια υπάλληλος Αδαμαντία Λάσκαρη)

* 1 θέση διοικητικού- οικονομικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 268/19-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(Διεύθυνση: Αμμούδα, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος, Ν. Λασιθίου, τηλ.

28410-23.107, 28410-24.517, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Χατζάκη)

* 1 θέση διοικητικού- λογιστικού (λογιστικού) ΤΕ * 2 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση διοικητικού- γραμματέα ΔΕ * 3 θέσεις βοηθών βρεφονηπιοκόμων ΔΕ * 2 θέσεις προσωπικού καθαριότητας (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 272/22-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Διάφοροι φορείς
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ» Ν.Α. ΑΧΑΪΑΣ
(Η αίτηση απευθύνεται στο ΝΠΙΔ «Ίδρυμα Στήριξης ογκολογικών Ασθενών ΄΄Η Ελπίδα”» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Ιπποκράτους, Τ.Κ. 265 00, Ρίο Ν. Αχαΐας, τηλ. 2610-911.430, αρμόδια υπάλληλος Σπυριδούλα Παπαδάτου)

* 1 θέση κλινικού ψυχολόγου ΠΕ * 1 θέση κοινωνικού λειτουργού ΤΕ * 1 θέση λογιστή ΤΕ * 6 θέσεις νοσηλευτικής ΤΕ * 1 θέση διοικητικού- οικονομικού ΔΕ * 2 θέσεις νοσηλευτικής ΔΕ * 1 θέση χειριστή Η/Υ ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 257/16-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Δήμοι - Κοινότητες
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 212 00 Μυκήνες, Ν. Αργολίδας, τηλ. 27513-61.213 και 27513-61.200, αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Μαυρόγιαννη)

* 2 θέσεις διοικητικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 140/27-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

9/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 340 17, Κριεζά Ν. Ευβοίας, τηλ. 22230-52.123 και 22233-50.101, αρμόδια υπάλληλος Αικατερίνη Παναγιώτου)

* 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) ΔΕ * 1 θέση υδραυλικού ΔΕ * 2 θέσεις εργατών γενικά (καθαριότητας- εξωτερικών χώρων) Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 160/9-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 731 35, Χανιά Κρήτης, τηλ. 28213-

41.632-633, αρμόδια υπάλληλος Αμαλία Ελληνάκη)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος με γνώσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕ (άρθρο 3 ΟΕΥ)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος με γνώσεις Ευρωπαϊκών Θεμάτων)

ΠΕ (άρθρο 3 ΟΕΥ)

* 2 θέσεις πολιτικών μηχανικών ΠΕ * 2 θέσεις αρχιτεκτόνων μηχανικών ΠΕ * 2 θέσεις μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων- ηλεκτρολόγων μηχανικών ΠΕ * 1 θέση μηχανικού περιβάλλοντος ΠΕ * 1 θέση πληροφορικής επιστήμης υπολογιστών (software) ΠΕ * 1 θέση πληροφορικής (μηχανικών Η/Υ) ΠΕ * 2 θέσεις μηχανικών παραγωγής διοίκησης ΠΕ * 2 θέσεις διοίκησης μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ * 1 θέση μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων ΔΕ * 6 θέσεις εργατών (καθαριότητας εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 188/24-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

8/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
(Διεύθυνση: Ανδρέα Λόντου 34, Τ.Κ.

251 00, Αίγιο Ν. Αχαΐας, τηλ.

26910-29.279, αρμόδια υπάλληλος Παναγιώτα Βέρρα)

* 3 θέσεις διοικητικών ΠΕ * 1 θέση οικονομικού- λογιστικού ΠΕ * 1 θέση αρχιτέκτονα ΠΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΤΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ- Κωδ. Θέσης: ΧΜ1 * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ- Κωδ. Θέσης: ΧΜ2 * 3 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) ΔΕ * 7 θέσεις προσωπικού καθαριότητας- εργατών καθαρισμού εξωτερικών χώρων (οδοκαθαριστών) ΥΕ * 3 θέσεις προσωπικού καθαριότητας- εργατών επιμέλειας κήπων και δενδροστοιχιών ΥΕ * 2 θέσεις προσωπικού καθαριότητας- εργατών οδοποιίας ΥΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας - εργάτη νεκροταφείου ΥΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας - εργατών διαφόρων βοηθητικών εργασιών ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 208/12-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

7/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 442 00, Μικρό Περιστέρι Ν. Ιωαννίνων, τηλ. 26560-60.100, αρμόδιος υπάλληλος Φώτης Κουτσιουρούμπας)

* 1 θέση γεωπόνου (αγροτικής οικονομίας) ΠΕ * 1 θέση διοικητικού- λογιστή ΤΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 210/13-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Η αίτηση απευθύνεται στον Δήμο Παξών και υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τ.Κ.

490 82 Γάιος, Παξοί, τηλ. 26620-

32.100 και 26620-32.207, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Βραχωρίτη)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση τεχνίτη ύδρευσης ΔΕ * 1 θέση εργάτη (γενικών καθηκόντων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 212/18-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

13/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 501 00, Δ.Δ.

Κοιλάδα, Ν. Κοζάνης, τηλ. 24610-90.362, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Μπαρτζώκα)

* 1 θέση διοικητικού- οικονομικού ΠΕ * 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση γεωπόνου ΠΕ * 1 θέση οικονομικού- λογιστικού ΠΕ * 1 θέση περιβαλλοντολόγου ΠΕ * 1 θέση πληροφορικής (software)

ΤΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση τεχνίτη (ηλεκτρολόγου) ΔΕ * 1 θέση προσωπικού Η/Υ ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 217/22-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:σήμερα, 6/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 700 02, Ζαρός, Ν. Ηρακλείου, τηλ. 28943-40.201, αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Γιατρομανωλάκη)

* 1 θέση πληροφορικής ΤΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 220/26-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:σήμερα, 6/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Η αίτηση απευθύνεται στον δήμο και υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς επί αποδείξει στο Τμήμα Προσωπικού, στη διεύθυνση:

Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 188 63 Πέραμα Ν. Αττικής, τηλ. 210-4092.288)

* 1 θέση διοικητικού ΠΕ * 1 θέση οικονομολόγου ΠΕ * 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση αρχιτέκτονα μηχανικού ΠΕ * 1 θέση μηχανολόγου- μηχανικού ΠΕ * 1 θέση πληροφορικής, ειδικότητας επιστήμης υπολογιστών (software)

ΠΕ * 2 θέσεις πληροφορικής (πληροφορικής- software) ΤΕ * 7 θέσεις εποπτών- φυλάκων σχολικών κτιρίων ΔΕ * 4 θέσεις διοικητικού ΔΕ * 1 θέση εργοδηγού (δομικών έργων) ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 6 θέσεις οδηγών ΔΕ * 3 θέσεις χειριστών Η/Υ ΔΕ * 8 θέσεις εργατών [εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων)] ΥΕ * 1 θέση εργάτη (εργάτη οικοδόμου) ΥΕ * 5 θέσεις εργατών (εργατών κήπων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 223/26-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Η αίτηση απευθύνεται στον δήμο και υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς στο Γραφείο Προσωπικού, στη διεύθυνση:

Αναστάσεως 90, Τ.Κ. 156 69, Παπάγου Ν. Αττικής, τηλ. 213-2027.111, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Αναστασόπουλος)

* 1 θέση διοικητικού ΠΕ * 1 θέση οικονομικού- λογιστικού ΤΕ * 1 θέση τεχνολογίας γεωπονίας ΤΕ * 1 θέση πληροφορικής ΤΕ * 1 θέση κοινωνικού λειτουργού ΤΕ * 3 θέσεις διοικητικού ΔΕ * 1 θέση υπευθύνου προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης ΔΕ * 2 θέσεις χειριστών μηχανημάτων ΔΕ * 2 θέσεις οδηγών ΔΕ * 1 θέση τεχνίτη οικοδόμου ΔΕ * 1 θέση τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ΔΕ * 2 θέσεις δενδροκηπουρών ΔΕ * 1 θέση κλητήρα θυρωρού ΥΕ * 9 θέσεις εργατών καθαριότητας (εξωτερικών χώρων) ΥΕ * 4 θέσεις εργατών κήπων ΥΕ * 2 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ * 2 θέσεις εργατών (εσωτερικών χώρων- καθαριότητας κτηρίων) ΥΕ * 2 θέσεις εργατών φυλάκων (νυχτοφύλακας) ΥΕ * 1 θέση νεωκόρου ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 226/28-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

7/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 323 00, Ορχομενός, Ν. Βοιωτίας, τηλ. 22610-34.152, αρμόδια υπάλληλος Χαρίκλεια Δούμα)

* 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων (ισοπεδωτής γαιών 140 ΗΡ)

ΔΕ * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων (φορτηγών, απορριμματοφόρων και λεωφορείων) ΔΕ * 1 θέση εργάτη γενικών καθηκόντων (ύδρευσης) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 227/29-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 611 00, Τέρπυλος, Ν. Κιλκίς, τηλ. 23413-50.913, αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Παρχαρίδης)

* 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων (ισοπεδωτής 140 ΗΡ) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 231/2-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:σήμερα, 6/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΤΥΛΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 715 00, Τύλισος Ν. Ηρακλείου, Κρήτη, τηλ. 2813-

403.718 και 2813-403.700, αρμόδιος υπάλληλος Σπυρίδων Κασσαπάκης)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος) ΠΕ (άρθρο 13 ΟΕΥ)

* 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ * 1 θέση υδραυλικού ΔΕ * 1 θέση χειριστή Η/Υ ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 236/4-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

13/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 322 00, Καπαρέλλι, Θήβα, Ν. Βοιωτίας, τηλ. 22623-51.403 και 22623-51.410, αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Τσαραμπάρης)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος) ΠΕ (άρθρο 10 ΟΕΥ) (λογιστής- φοροτεχνικός)

* 1 θέση διοικητικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 237/4-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 848 00, ΠλάκαΜήλος, Ν. Κυκλάδων, τηλ. 22870-21.380 και 22870-21.370, εσωτ.

110, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Νίνος)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 238/4-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

15/7/2009 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 843 00, Δονούσα, Ν. Κυκλάδων, τηλ. 22850-51.600, αρμόδια υπάλληλος Δήμητρα Μαρκουλή)

* 1 θέση εργάτη (καθαριότητας) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 239/4-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

8/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
(Διεύθυνση: Μαυρολιθάρι, Τ.Κ. 330 53, Ν. Φωκίδας, τηλ. 22650-62.212, αρμόδια υπάλληλος Δήμητρα Μαστροκωστοπούλου)

* 1 θέση διοικητικού- λογιστικού ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 241/4-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Κατσικά, Τ.Κ. 455 00 Κατσικάς, Ν. Ιωαννίνων, τηλ. 26513-61.817, αρμόδιοι υπάλληλοι Χριστίνα Παδιού και Ιωάννης Καζλάρης)

* 1 θέση προσωπικού καθαριότητας (εξωτερικών χώρων) ΥΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας (εργάτες ύδρευσης) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 243/5-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 855 00, Πάτμος, Ν. Δωδεκανήσου, τηλ. 22473-60.300 και 22473-60.318, αρμόδια υπάλληλος Ειρήνη Κάνδρου)

* 2 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 245/10-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 431 00 Καλλιφώνι, Ν. Καρδίτσας, τηλ. 24413-52.500, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Κωστάμη)

* 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων (εκσκαφέας- φορτωτής 97ΗΡ) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 246/11-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(Διεύθυνση: Πλ. Καραϊσκάκη, Τ.Κ.

210 52, Λυγουριό, Ν. Αργολίδας, τηλ. 2753-360.112 και 2753-360.113, αρμόδιοι υπάλληλοι Βασιλική Ζαρβού και Γρηγόριος Ντεβές)

* 1 θέση διοικητικού- λογιστή ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 247/11-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 470 41, Νεοχώρι Άρτας, τηλ. 26813-62.318 και 26813-62.313, αρμόδιοι υπάλληλοι Γιώργος Σαρλής και Δημήτρης Τσώλης)

* 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργου ΔΕ * 2 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ * 3 θέσεις προσωπικού καθαριότητας (εργατών καθαριότητας) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 248/11-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ. 714 14, Γάζι, Ν. Ηρακλείου, τηλ. 2813-400.623 και 2813-400.624, αρμόδια υπάλληλος Διονυσία Παντζή)

* 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ * 2 θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέας- φορτωτής 93ΗΡ) ΔΕ- Κωδ. Θέσης: ΧΜ1 * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων (φορτωτής 60ΗΡ) ΔΕ- Κωδ. Θέσης: ΧΜ2 * 3 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ * 6 θέσεις εργατών καθαριότητας (εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 249/11-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 220 24, Στεμνίτσα Ν. Αρκαδίας, τηλ. 27950-81.237, αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Καλδή)

* 1 θέση διοικητικού οικονομικού (οικονομολόγου) ΠΕ (άρθρο 11 ΟΕΥ)

* 1 θέση διοικητικού (αμιγώς διοικητικός) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 250/12-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 400 03, Αγιά, Ν. Λάρισας, τηλ. 24943-50.115, αρμόδια υπάλληλος Ελένη Σαμουρέλη)

* 2 θέσεις οδηγών (αυτοκινήτων απορριμματοφόρων- φορτηγών) ΔΕ * 2 θέσεις εργατών νεκροταφείων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 251/12-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

19/7/2009 Δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Στ. Μπέκα 7, Τ.Κ. 190 04, Σπάτα, Ν. Αττικής, τηλ. 210-6630.302, αρμόδια υπάλληλος Παγώνα Σωτήρχου)

* 1 θέση καθηγητή Φυσικής Αγωγής ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 114/20-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
(Διεύθυνση: Πλατεία Ματσίνη, Τ.Κ.

671 00, Ξάνθη, τηλ. 25410-22.632 και 25410-73.640, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σπυριδόπουλος)

* 1 θέση ηλεκτροσυγκολλητή ΔΕ * 2 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 142/30-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 620 53, Ροδόπολη Ν. Σερρών, τηλ. 23270-22.862 και 23270-28.103, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Παυλής)

* 1 θέση χειριστή εκσκαπτικών μηχανημάτων ΔΕ * 1 θέση υδραυλικού ΔΕ * 1 θέση εργάτη ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 201/5-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

20/7/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου, Τ.Κ. 846 00, Μύκονος, Ν. Κυκλάδων, τηλ. 22890-28.933, αρμόδια υπάλληλος Ναταλία Γαΐτη)

* 1 θέση χειριστή Η/Υ ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 222/26-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

21/7/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΔΑΟΠ) ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Νευροκοπίου 4-6 και Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 156 69, Παπάγος, Ν. Αττικής, τηλ. 210-6543.879, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Κανέλλη)

* 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 240/4-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Λεωφόρος Βεργωτή 125, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι, Ν. Κεφαλληνίας, τηλ. 26710-22.305 και 26710-24.282, αρμόδιοι υπάλληλοι Αικατερίνη Μαρκάτου και Διονύσιος Ραζής)

* 2 θέσεις νοσηλευτών αδελφών ΔΕ * 1 θέση βοηθού νοσοκόμουπεριποιητής γερόντων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 242/5-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

17/7/2009 Δημοτικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους 30, Τ.Κ. 624 00 Ηράκλεια, Ν. Σερρών, τηλ. 23250-22.700, αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Κεσκινίδου)

* 2 θέσεις βρεφοκόμωνπαιδοκόμων ΔΕ * 2 θέσεις προσωπικού καθαριότητας (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 211/13-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:σήμερα, 6/7/2009 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
(Διεύθυνση: Ποντιάδος 23, Τ.Κ. 642 00, Χρυσούπολη Ν. Καβάλας, τηλ.

25910-22.321, αρμόδια υπάλληλος Ευαγγελία Παντελοπούλου)

* 4 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση διοικητικού- λογιστικού (λογιστικός) ΤΕ * 3 θέσεις βοηθών βρεφοκόμωνπαιδοκόμων ΔΕ * 1 θέση μάγειρα ΔΕ * 2 θέσεις προσωπικού καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 214/21-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

7/7/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 704 00, Μοίρες, Ν. Ηρακλείου, τηλ. 28920-22.496, αρμόδια υπάλληλος Ειρήνη Μανουκάκη)

* 2 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση μάγειρα ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 216/21-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

13/7/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 620 55, Ροδόπολη, Ν. Σερρών, τηλ. 23273-50.137, αρμόδια υπάλληλος Ελισάβετ Παπαδοπούλου)

* 2 θέσεις βρεφονηπιοκόμων ΤΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας βοηθητικών εργασιών ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 233/2-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

13/7/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Μιαούλη 2, Τ.Κ. 244 00 Γαργαλιάνοι, Ν. Μεσσηνίας, τηλ.

27633-60.227, αρμόδιος υπάλληλος Γιάννης Καρατζάς)

* 1 θέση βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 234/3-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 680 01, Νέα Βύσσα, Ν. Έβρου, τηλ. 25520-71.224, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κανακούδη)

* 1 θέση προσωπικού βοηθητικών εργασιών (καθαριότητας) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 244/5-6-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

15/7/2009 Διάφοροι φορείς
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(Διεύθυνση: Αμερικής 11, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, τηλ. 210-3643.771 και 210-3676.403, αρμόδια υπάλληλος Μπουσούνη Βασιλική)

* 1 θέση διοικητικού και οικονομικού (με ειδίκευση στη στατιστική) ΠΕ * 1 θέση επιμελητή εκδόσεων ΠΕ * 1 θέση ειδικού εφαρμογών πληροφορικής ΤΕ * 1 θέση επιμελητή ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 225/27-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
(Διεύθυνση: Θ. Δούκα, Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη, τηλ. 25413-52.120 και 25413-52.100, αρμόδια υπάλληλος Σ. Σταθάκη)

* 1 θέση νοσηλευτικής ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 228/29-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). Αιτήσεις έως:

8/7/2009

όλες οι τελευταίες ειδήσεις