Τακτικό προσωπικό

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/06/2009 07:00 |
Δήμοι - Κοινότητες
ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Άσσηρος, Τ.Κ. 572 00 Λαγκαδάς, Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ. 23943-30.001 και 23943-30.031, αρμόδιος υπάλληλος Εμμανουήλ Μπλέτσος)

* 5 θέσεις εργατών (εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 116/20-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 212 00 Μυκήνες, Ν. Αργολίδας, τηλ.

27513-61.213 και 27513-61.200, αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Μαυρόγιαννη)

* 2 θέσεις διοικητικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 140/27-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 441 00, Φούρκα, Ν. Ιωαννίνων, τηλ.

26550-24.947 και 26550-24.180, αρμόδιοι Χρήστος Μαργαρίτης και Κώστα Μουτσιούλης)

* 1 θέση διοικητικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 159/8-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

20/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 340 17, Κριεζά Ν. Ευβοίας, τηλ. 22230-52.123 και 22233-50.101, αρμόδια υπάλληλος Αικατερίνη Παναγιώτου)

* 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) ΔΕ * 1 θέση υδραυλικού ΔΕ * 2 θέσεις εργατών γενικά (καθαριότητας- εξωτερικών χώρων)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 160/9-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 340 07 Σκύρος Ν. Ευβοίας, τηλ. 22220-91.206 και 22220-91.616, αρμόδια υπάλληλος Άννα Μανίνη)

* 1 θέση διοικητικούοικονομικού ΠΕ * 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση χειριστή Η/Υ ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 162/9-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:σήμερα, 1/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 117, Τ.Κ. 371 00, Αλμυρός Ν. Μαγνησίας, τηλ. 24223-50.217 και 24223-50.218, αρμόδια υπάλληλος Στυλιανή Γ. Κοντογεωργάκη)

* 1 θέση διοικητικού ΠΕ * 1 θέση οικονομολόγου ΠΕ * 1 θέση γεωπόνου (φυτικής παραγωγής) ΠΕ * 1 θέση μηχανικού ΧωροταξίαςΠολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτου ΔΕ * 1 θέση ελαιοχρωματιστή ΔΕ * 7 θέσεις προσωπικού καθαριότητας (εργατών καθαριότητας) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 166/10-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

12/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 270 50, Βαρθολομιό Ν. Ηλείας, τηλ. 26233-60.513, αρμόδια υπάλληλος Ειρήνη Μαρνέρη)

* 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 1 θέση εργάτη (καθαριότητας) εξωτερικών χώρων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 171/14-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 840 01, Ίος, Ν. Κυκλάδων, τηλ. 22860-91.505, αρμόδια υπάλληλος Λεμονιά Δίζου)

* 1 θέση αρχιτέκτονα μηχανικού ΠΕ * 1 θέση διοικητικού- λογιστή ΤΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ * 1 θέση υδραυλικού ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 172/14-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:σήμερα, 1/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Διεύθυνση: Πεζούλα, Τ.Κ. 431 00 Ν. Καρδίτσας, τηλ. 24410-99.021 και 24410-99.022, αρμόδιος υπάλληλος Κων/νος Θυμιόπουλος)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 173/14-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

3/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 240 22, Καρδαμύλη Ν. Μεσσηνίας, τηλ.

27210-73.265 και 27210-64.126)

* 1 θέση οικονομολόγου ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 175/15-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:σήμερα, 1/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 340 13, Μαρμάρι Ν. Ευβοίας, τηλ.

22240-32.380 και 22240-32.480, αρμόδια υπάλληλος Κωνσταντίνα Καραμπίλα)

* 1 θέση τεχνολόγου φυτικής παραγωγής ΤΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 2 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ * 3 θέσεις εργατών (υδρονομείς έργων) ΥΕ * 2 θέσεις εργατών (καθαριότητας εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 177/16-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

12/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 270 63, Πανόπουλο, Ν. Ηλείας, τηλ. 26240-61.880, αρμόδια υπάλληλος κυρία Τσιφρήκα) * 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 178/16-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

13/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(Διεύθυνση: Άγγελου Σικελιανού και Ν. Σβορώνου, Τ.Κ. 311 00.

Ν. Λευκάδας, τηλ. 26453-60.570, αρμόδια υπάλληλος Νίκη Στραγαλίνου)

* 1 θέση χειριστή μηχανημάτων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 181/16-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

4/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 360 73 Άγραφα, Ν. Ευρυτανίας, τηλ.

22373-50.900, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Γαντζούδης)

* 1 θέση εργάτη (καθαριότητας) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 182/21-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

8/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 430 64, Φανάρι, Ν. Καρδίτσας, τηλ.

24413-52.422, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Μπιτζές)

* 1 θέση διοικητικού- λογιστή (λογιστών) ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 186/24-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Διεύθυνση: Λεωφόρος Κουντουριώτη 80, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, τηλ. 28313-41.217, αρμόδια υπάλληλος Χρυσάνθη Παλιάτσιου)

* 2 θέσεις πληροφορικής (software) ΠΕ * 2 θέσεις διοικητικών- λογιστών (λογιστών) ΤΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ * 1 θέση μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ΔΕ * 1 θέση χειριστή (μηχανημάτων έργων) ΔΕ * 1 θέση τεχνίτη (ηλεκτροτεχνίτη εναέριων δικτύων) ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 187/24-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

10/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ.

731 35, Χανιά Κρήτης, τηλ.

28213-41.632-633, αρμόδια υπάλληλος Αμαλία Ελληνάκη)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος με γνώσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕ (άρθρο 3 ΟΕΥ)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος με γνώσεις Ευρωπαϊκών Θεμάτων) ΠΕ (άρθρο 3 ΟΕΥ)

* 2 θέσεις πολιτικών μηχανικών ΠΕ * 2 θέσεις αρχιτεκτόνων μηχανικών ΠΕ * 2 θέσεις μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγωνηλεκτρολόγων μηχανικών ΠΕ * 1 θέση μηχανικού περιβάλλοντος ΠΕ * 1 θέση πληροφορικής επιστήμης υπολογιστών (software) ΠΕ * 1 θέση πληροφορικής (μηχανικών Η/Υ) ΠΕ * 2 θέσεις μηχανικών παραγωγής διοίκησης ΠΕ * 2 θέσεις διοίκησης μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ * 1 θέση μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων ΔΕ * 6 θέσεις εργατών (καθαριότητας εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 188/24-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(Διεύθυνση: Παλαίκαστρο, Τ.Κ.

723 00 Σητεία, Ν. Λασιθίου, τηλ. 28433-40.802, 28433-40.803 και 28433-40.800, αρμόδιος υπάλληλος Βαγγέλης Τσιμητάκης)

* 1 θέση αρχιτέκτονα ΠΕ * 1 θέση γεωπόνου (φυτικής παραγωγής) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 190/27-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

2/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Χρ. Λαδά 1, Τ.Κ.

180 10, Αίγινα, Ν. Αττικής, τηλ.

22973-20.034, αρμόδια υπάλληλος Δήμητρα Στάθη)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΤΕ * 1 θέση πληροφορικής ΤΕ * 2 θέσεις εποπτών ΔΕ * 2 θέσεις χειριστών μηχανημάτων έργων ΔΕ * 4 θέσεις οδηγών ΔΕ * 1 θέση προσωπικού Η/Υ ΔΕ * 4 θέσεις εργατών καθαριότητας (εξωτερικών χώρων- συνοδοί απορριμματοφόρων) ΥΕ * 3 θέσεις εργατών ύδρευσης ΥΕ * 3 θέσεις εργατών οδοποιίας ΥΕ * 2 θέσεις καταμετρητών ενδείξεων υδρομέτρων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 191/27-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

8/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(Διεύθυνση: Γ. Στράτου 5, Τ.Κ.

305 00, Αμφιλοχία, Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τηλ. 26423-

60.400, αρμόδιος υπάλληλος Παναγιώτης Μπεκατώρος)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 192/27-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

4/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ 1 και Στρ. Σαράφη, Τ.Κ. 566 25, Συκιές, Ν. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2313-

313.133, αρμόδιος υπάλληλος Χιονίδης)

* 1 θέση κοινωνικού λειτουργού ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 195/27-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

3/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
(Διεύθυνση: Πλατεία Ειρήνης, Τ.Κ. 831 03, Πυθαγόρειο, Ν. Σάμου, τηλ. 22730-61.238, 22730-61.997, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Φωτάκης)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση διοίκησης- Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 197/28-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

9/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, Τ.Κ. 430 61, Αγναντερό, Ν. Καρδίτσας, τηλ. 24410-84.210, αρμόδια υπάλληλος Κωνσταντίνα Κοτρώτσιου)

* 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 198/28-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ). ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Πλατεία Μιαούλη, Τ.Κ. 841 00, Σύρος, Ν. Κυκλάδων, τηλ. 22810-98.253, αρμόδιος υπάλληλος Ανάργυρος Βαρθαλίτης)

* 1 θέση οδηγού (απορριμματοφόρου) ΔΕ * 8 θέσεις εργατών καθαριότητας (εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 200/29-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

4/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 853 03 Μανδράκι, Νίσυρος Ν. Δωδεκανήσου, τηλ. 22420-

31.203, αρμόδιος υπάλληλος Θρασύβουλος Ορσάρης)

* 1 θέση διοικητικού (οικονομολόγος) ΠΕ * 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΤΕ * 2 θέσεις διοικητικών ΔΕ * 1 θέση χειριστή Η/Υ ΔΕ * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων ΔΕ * 2 θέσεις γενικών καθηκόντων ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 203/6-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Η αίτηση απευθύνεται στον δήμο και υποβάλλεται ταχυδρομικώς στο Τμήμα Προσωπικού, στη διεύθυνση Διονύσου και Μυρσίνης, Τ.Κ. 145 62 Κηφισιά, τηλ. 213-2007.153, αρμόδιοι υπάλληλοι Παναγιώτα Αποστολίδου, Παναγιώτα Κοκκορού, Γεώργιος Φρέντζος)

* 4 θέσεις πολιτικών μηχανικών ΠΕ * 3 θέσεις αρχιτεκτόνων μηχανικών ΠΕ * 3 θέσεις διοικητικού ΠΕ * 1 θέση μηχανολόγουηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση πληροφορικής ΠΕ * 1 θέση ιατρού εργασίας ΠΕ * 1 θέση χημικού μηχανικού ΠΕ * 1 θέση περιβάλλοντος ΠΕ * 1 θέση γεωλόγου ΠΕ * 1 θέση τεχνικού ασφαλείας (ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου)

ΤΕ * 2 θέσεις πληροφορικής ΤΕ * 4 θέσεις διοίκησης μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ * 1 θέση οικονομικούλογιστικού ΤΕ * 1 θέση δασοπονίας ΤΕ * 1 θέση πολιτικού μηχανικού με ειδικότητα έργων υποδομής ΤΕ * 1 θέση μηχανολόγουηλεκτρολόγου ΤΕ * 8 θέσεις διοικητικού ΔΕ * 9 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ * 2 θέσεις τεχνιτών ΔΕ για τη συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος * 6 θέσεις τεχνιτών- ειδικότητα κτίστη ΔΕ * 3 θέσεις ελαιοχρωματιστών ΔΕ * 9 θέσεις δενδροκηπουρώνδενδροκόμων- κηπουρώνανθοκόμων ΔΕ * 1 θέση μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ΔΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ * 1 θέση φανοποιού ΔΕ * 2 θέσεις βοηθητικού προσωπικού ΥΕ * 31 θέσεις προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ΥΕ * 2 θέσεις νυχτοφυλάκων ΥΕ (για τη φύλαξη του Δημοτικού Καταστήματος)

* 1 θέση εργάτη- φύλακανυχτοφύλακα ΥΕ (για την Υπηρεσία Καθαριότητας)

* 7 θέσεις προσωπικού καθαριότητας- ειδικότητα επιμέλειας κήπων ΥΕ * 2 θέσεις προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ΥΕ (για το Κοιμητήριο)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 204/6-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
(Διεύθυνση: Ανδρέα Λόντου 34, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο Ν. Αχαΐας, τηλ. 26910-29.279, αρμόδια υπάλληλος Παναγιώτα Βέρρα)

* 3 θέσεις διοικητικών ΠΕ * 1 θέση οικονομικούλογιστικού ΠΕ * 1 θέση αρχιτέκτονα ΠΕ * 1 θέση ηλεκτρολόγου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ * 1 θέση πολιτικού μηχανικού ΤΕ * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ- Κωδ. Θέσης: ΧΜ1 * 1 θέση χειριστή μηχανημάτων έργων ΔΕ- Κωδ. Θέσης: ΧΜ2 * 3 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρου) ΔΕ * 7 θέσεις προσωπικού καθαριότητας- εργατών καθαρισμού εξωτερικών χώρων (οδοκαθαριστών) ΥΕ * 3 θέσεις προσωπικού καθαριότητας- εργατών επιμέλειας κήπων και δενδροστοιχιών ΥΕ * 2 θέσεις προσωπικού καθαριότητας- εργατών οδοποιίας ΥΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας- εργάτη νεκροταφείου ΥΕ * 1 θέση προσωπικού καθαριότητας- εργατών διαφόρων βοηθητικών εργασιών ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 208/12-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις από4/6έως 23/6/2009 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
(Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 180, Τ.Κ. 684 00, Σουφλί, Ν. Έβρου, τηλ. 25543-50.110, αρμόδια υπάλληλος Αθανασία Αναγνωστοπούλου)

* 1 θέση διοικητικού ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 209/13-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 442 00, Μικρό Περιστέρι Ν. Ιωαννίνων, τηλ.

26560-60.100, αρμόδιος υπάλληλος Φώτης Κουτσιουρούμπας)

* 1 θέση γεωπόνου (αγροτικής οικονομίας) ΠΕ * 1 θέση διοικητικού- λογιστή ΤΕ * 1 θέση διοικητικού ΔΕ * 1 θέση οδηγού αυτοκινήτων ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 210/13-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Διεύθυνση: Ματογιάννι, Τ.Κ. 846 00 Μύκονος Ν. Κυκλάδων, τηλ.

22890-27.791, αρμόδια υπάλληλος Κατερίνα Ζουγανέλη)

* 1 θέση καθαριστή ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 560/30-10-2008 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Στ. Μπέκα 7, Τ.Κ.

190 04, Σπάτα, Ν. Αττικής, τηλ.

210-6630.302, αρμόδια υπάλληλος Παγώνα Σωτήρχου)

* 1 θέση καθηγητή Φυσικής Αγωγής ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 114/20-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
(Διεύθυνση: Πλατεία Ματσίνη, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, τηλ. 25410-22.632 και 25410-73.640, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σπυριδόπουλος)

* 1 θέση ηλεκτροσυγκολλητή ΔΕ * 2 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 142/30-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΟΚΑΠΗ)
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(Διεύθυνση: Κυδωνίας 5, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.

2810-333.447, αρμόδιος υπάλληλος Αντώνιος Παπάζογλου)

* 1 θέση διοικητικούοικονομικού ΠΕ * 1 θέση νοσηλευτή ΠΕ * 3 θέσεις κοινωνικών λειτουργών ΤΕ * 2 θέσεις λογιστών ΤΕ * 3 θέσεις νοσηλευτών ΤΕ * 4 θέσεις εργοθεραπευτών ΤΕ * 5 θέσεις φυσικοθεραπευτών ΤΕ * 3 θέσεις διοικητικών ΔΕ * 6 θέσεις οικογενειακών βοηθών ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 174/15-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

10/6/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 1, Τ.Κ. 703 00 Αρκαλοχωρίου, Ν. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 28910-

29.140, αρμόδιος υπάλληλος Αντώνιος Κοζυράκης)

* 2 θέσεις βοηθών- εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 185/24-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

8/6/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(Διεύθυνση: Ελευθερίας 23, Τ.Κ.

374 00, Νέα Αγχίαλος, Ν. Μαγνησίας, τηλ. 24280-78.708, αρμόδιος υπάλληλος Πασχάλης Στάνιος)

* 2 θέσεις τεχνιτών- υδραυλικών ΔΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 189/24-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

3/6/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 620 53, Ροδόπολη Ν. Σερρών, τηλ.

23270-22.862 και 23270-28.103, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Παυλής)

* 1 θέση χειριστή εκσκαπτικών μηχανημάτων ΔΕ * 1 θέση υδραυλικού ΔΕ * 1 θέση εργάτη ΥΕ Με σύμβαση αορίστου χρόνου Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 201/5-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Δημοτικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΤΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
(Διεύθυνση: Τέρμα Μιχαλοπούλου, Τ.Κ. 332 00, Ιτέα, Ν. Φωκίδας, τηλ. 22650-32.598, αρμόδια υπάλληλος Παγώνα Καλλιά- Μπακογιάννη)

* 1 θέση προσωπικού καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 170/13-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

8/6/2009 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Διεύθυνση: Τ.Κ. 520 51, Νεστόριο, Ν. Καστοριάς, τηλ. 24670-31.307, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Κίτσιου)

* 1 θέση μάγειρα ΔΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 176/15-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:σήμερα, 1/6/2009 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
(Διεύθυνση: Θουκυδίδου 25, Τ.Κ.

681 00, Αλεξανδρούπολη, Ν. Έβρου, τηλ. 25510-38.711, 25510-38.712, αρμόδια υπάλληλος Ανδρομάχη Μοσχίδου)

* 4 θέσεις προσωπικού καθαριότητας ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 183/24-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

3/6/2009 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Διεύθυνση: Γερακάρη 24, Τ.Κ.

741 00, Ν. Ρεθύμνης, τηλ.

28310-20.468, αρμόδια υπάλληλος Αντωνία Σαριδάκη)

* 6 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 184/24-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

10/6/2009 Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ.
ΛΟΥΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ.
ΣΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ.
ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(Διεύθυνση: Τ.Κ. 305 00, Αμφιλοχίας, Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τηλ. 26423-60.406, αρμόδια υπάλληλος Θεοδώρα Σίσκα)

* 2 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ «Οι υποβληθείσες αιτήσεις, σύμφωνα με την προηγούμενη (ακυρωθείσα) 1/547Μ 2008 (ΦΕΚ 621/21-11-2008)

προκήρυξη δεν ισχύουν και πρέπει να υποβληθούν νέες αιτήσεις, πλην του παραβόλου και των υποβληθέντων ήδη δικαιολογητικών, τα οποία ισχύουν και λαμβάνονται υπόψη.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή έχουν το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν και πρόσθετα δικαιολογητικά που αφορούν π.χ. εμπειρία, ιδιότητα δημότη κ.λπ., με τη νέα αίτηση. Τα επιπλέον αυτά δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται στη νέα αίτηση και θα καταγράφονται στην πίσω σελίδα του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ (ΤΕ:

192Φ) που τους αφορά και στο σημείο “Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά”. Στο ίδιο αυτό σημείο οι υποψήφιοι θα εγγράψουν και την ένδειξη: “Τα λοιπά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα τυπικά μου προσόντα και τις ιδιότητες που επικαλούμαι με την παρούσα αίτησή μου, έχουν ήδη υποβληθεί στον φορέα με την πρώτη πλην μεταγενέστερα ακυρωθείσα αίτησή μου”».

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 196/27-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

4/6/2009 Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Η αίτηση απευθύνεται και υποβάλλεται στο ΝΠΔΔ «Ε΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλίμου» αποκλειστικά ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Θουκυδίδου 73, Τ.Κ. 174 55, Άλιμος, Ν. Αττικής, τηλ. 210-983.6648, αρμόδια υπάλληλος Ελένη Ρέλλα).

* 2 θέσεις νηπιαγωγών ΠΕ * 5 θέσεις βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 5 θέσεις βοηθών βρεφοκόμων - παιδοκόμων ΔΕ * 1 θέση διοικητικών γραμματέων (για άσκηση λογιστικών καθηκόντων) ΔΕ * 2 θέσεις μαγείρων ΔΕ * 6 θέσεις προσωπικού καθαριότητας (εσωτερικών χώρων) ΥΕ * 3 θέσεις βοηθητικού προσωπικού (βοηθοί μάγειρα) ΥΕ * 1 θέση προσωπικού γενικών καθηκόντων [συντήρηση κτιρίουκήπου (εργασίες:

ηλεκτρολογικές, τεχνικές, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.)] ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 202/6-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
(Διεύθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους 30, Τ.Κ. 624 00 Ηράκλεια, Ν. Σερρών, τηλ.

23250-22.700, αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Κεσκινίδου)

* 2 θέσεις βρεφοκόμωνπαιδοκόμων ΔΕ * 2 θέσεις προσωπικού καθαριότητας (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) ΥΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 211/13-5-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Διάφοροι φορείς
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(Διεύθυνση: Βενιζέλου 1, Τ.Κ.

421 00 Τρίκαλα, τηλ. 24310-

74.720, αρμόδια υπάλληλος κ. Αθανασία Βράντζα)

* 1 θέση διοικητικούοικονομικού (διοικητικός) ΠΕ * 1 θέση διοικητικούοικονομικού (οικονομικός) ΠΕ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 604/14-11-2008 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:σήμερα, 1/6/2009 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
(Διεύθυνση: Αμερικ. Ερυθρού Σταυρού 62, Τ.Κ. 652 01, Καβάλα, τηλ. 2510-292.480)

* 1 θέση εργοθεραπευτή ΤΕ Για την κάλυψη των αναγκών του ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 128/24-3-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

2/6/2009 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διεύθυνση: Διασταύρωση Ραφήνας, Τ.Κ. 190 09, τηλ.

22940-72.343, 22940-72.357, 22940-72.455 και 22940-72.202)

* 1 θέση ψυχολόγου ΠΕ * 1 θέση εκπαίδευσης και αγωγής προσχολικής ηλικίας ΠΕ * 1 θέση λογοθεραπείας ΠΕ * 1 θέση βρεφονηπιοκομίας ΤΕ * 1 θέση διοίκησης μονάδων υγείας ΤΕ * 2 θέσεις εργοθεραπευτών ΤΕ Για τις ανάγκες του νοσοκομείου - ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 194/27-4-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ).

Αιτήσεις έως:

9/6/2009

όλες οι τελευταίες ειδήσεις