ΤΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Ηγεσία, ο ρόλος της στην εποχή μας

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 20/10/2008 07:00 |
 Ηγεσία, ο ρόλος της στην εποχή μας
Το θέμα της Ηγεσίας είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα της εποχής μας, καθώς έχει αντίκτυπο τόσο στην επιχειρηματική-οικονομική όσο και στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι το έλλειμμα της Ηγεσίας μεγαλώνει σημαντικά, γιατί οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό ή οι πολίτες μίας κοινωνίας δεν εμπιστεύονται τους ηγέτες τους, είτε λόγω αναποτελεσματικότητας είτε επειδή τα πλαίσια αρχών και αξιών δεν έχουν πρακτικές εφαρμογές στην Ηγεσία που αυτοί ασκούν. Η Ηγεσία, για να σταθεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια συμπληρωματική έννοια, το Followership (το να ακολουθεί κανείς). Χωρίς αυτό καμία Ηγεσία δεν είναι αποτελεσματική, όσο απόλυτο κι αν ακούγεται κάτι τέτοιο. Για να γίνει αντιληπτή η σημασία του Followership, αρκεί να αναφερθεί ότι πλέον αναπτύσσεται και ερευνάται συστηματικά στο Ηarvard Βusiness School. Σύμφωνα με τον Jack Welch της GΕ, για χρόνια ορίζαμε την Ηγεσία ως διαδικασία επιβολής αποφάσεων ή, στην καλύτερη περίπτωση, ως διαδικασία επιρροής. Τα τελευταία χρόνια ορίζουμε την ηγεσία ως ικανότητα να επηρεάζουμε άλλους ή να πείθουμε άλλους αυτοδεσμεύοντας την ισχύ και το δυναμικό που έχουν, ώστε να υπάρξει συμβολή στην ευρύτερη έννοια του καλού του συνόλου. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει έντονα η έννοια του ατόμου που ο ηγέτης πρέπει να επηρεάσει ή να αυτοδεσμεύσει. Το σύνολο των ατόμων αυτών είναι οι Followers (ακόλουθοι/οπαδοί). Συνεπώς, ως Followers σε μια κοινωνία ή έναν οργανισμό ή εταιρεία ορίζεται το σύνολο των εμπλεκομένων για την αποτελεσματικότητα του συνόλου, στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Τips
Κάθε ηγέτης...
...οφείλει να είναι οραματιστής, να έχει ξεκάθαρους στόχους, να θέτει ένα πλαίσιο αρχών και αξιών. Παράλληλακαι το πιο σημαντικό- θα πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους συνεργάτες, όχι βασιζόμενος μόνο στις δεξιότητες και τα προσόντα τους, αλλά κυρίως στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις αξίες τους
ΟΡΑΜΑ
Κάθε ηγέτης οφείλει να είναι οραματιστής, να έχει ξεκάθαρους στόχους, να θέτει ένα πλαίσιο αρχών και αξιών. Παράλληλα- και το πιο σημαντικό- θα πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους συνεργάτες, όχι βασιζόμενος μόνο στις δεξιότητες και τα προσόντα τους, αλλά κυρίως στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις αξίες τους, διότι αυτά είναι χαρακτηριστικά που δεν αποκτώνται με εκπαίδευση. Ο ηγέτης, λοιπόν, θα πρέπει να νιώσει ότι το όραμα των ανθρώπων του ευθυγραμμίζεται με το όραμα που έχει εκείνοςκαι να πιστέψει ότι τα άτομα αυτά είναι ικανά να προσφέρουν αποδοτικά σε ό,τι επιβάλλει η πορεία του οργανισμού ή της εταιρείας, να τους εμπιστευθεί και να τον εμπιστευθούν μέσα από τις πράξεις του και, τέλος, να επικοινωνεί καθημερινά και ουσιαστικά μαζί τους, για να τους ενδυναμώνει και να τους ελέγχει με την ευρύτερη έννοια του ελέγχου.

ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ
Αν γίνει αυτό, τότε οι Followersλειτουργούν ως πρεσβευτές σε όλο τον οργανισμό και δημιουργούν ένα περιβάλλον με κοινό όραμα, αξίες, αρχές, φιλοσοφία, έχουν κοινό τον βασικό στόχο που είναι αποτέλεσμα των επιμέρους στόχων τους. Παράλληλα, νιώθουν ότι κάνουν κάτι σωστό και καλό για τις ευρύτερες ομάδες των ενδιαφερομένων κοινών, δηλαδή των stakeholders.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ηγέτης πρέπει να μελετήσει ουσιαστικά τη συνεισφορά και την παρουσία κάθε ατόμου της νέας του ομάδας. Οφείλει να ξέρει πολύ καλά ποιος είναι μέσα στο τρένο του και σε ποια θέση κάθεται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ηγέτες να μην κρατάνε συνεργάτες που δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με τους υπόλοιπους και την εταιρεία, είτε σε επίπεδο απόδοσης είτε σε επίπεδο αρχών και αξιών, πιστεύοντας ότι μπορούν να τους αλλάξουν ή ότι το στυλ ηγεσίας τους είναι δυνατό να κάνει τη διαφορά.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Για να διατηρηθεί ένα τέτοιο εφικτό και ρεαλιστικό μοντέλο, χρειάζεται ο ηγέτης και γενικά ο οργανισμός να θεμελιώσουν τη διατήρησή τους στους εξής άξονες:

1ΗΘΙΚΗ: Πρακτική και καθημερινή εφαρμογή του πλαισίου αξιών και αρχών της εταιρείας , με τον ηγέτη ως το πιο φωτεινό παράδειγμα.

2ΣΧΕΣΕΙΣ: Στις ημέρες μας ο ηγέτης θα πρέπει να είναι ορατός, να βρίσκεται ανάμεσα στα στελέχη, να τα ακούει, να τους μιλάει, να σέβεται την άποψή τους, να ανταλλάσσει απόψεις, να επιχειρηματολογεί, να συναποφασίζει, υπό την έννοια του να συνεκτιμά τις απόψεις των στελεχών του κ.ο.κ. Αυτή, σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να είναι η καθημερινότητά του.

3ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΑΘΗΣΗ: Οι αλλαγές είναι ταχύτατες, ζούμε στην κοινωνία της γνώσης και λίγοι καταλαβαίνουν τη σημασία της γνώσης στην προσπάθεια για αριστεία. Η μάθηση, και στα θέματα κουλτούρας και στα θέματα δεξιοτήτων, είναι αναγκαία και είναι μία από τις προτεραιότητες που ο σύγχρονος ηγέτης οφείλει να έχει, για να δημιουργήσει τους σωστούς και αποτελεσματικούς Followers. Η ισχυρότερη δε μορφή μάθησης είναι το ζωντανό παράδειγμα, γι΄ αυτό και οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες είναι αυτοί που οδηγούν μέσω παραδείγματος.

4ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι σημαντικό, για την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων που ακολουθούν και υποστηρίζουν ηγέτες, να ξέρουν ότι τα πάντα είναι σχετικά και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες οφείλει να είναι γρήγορη. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει και να το εφαρμόζει περισσότερο από κάθε άλλον ο ηγέτης. Για να είσαι γρήγορος χρειάζεσαι συνεχή άσκηση και αυτό πρέπει να συμβαίνει στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς που θέλουν να διαπρέπουν.

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ

όλες οι τελευταίες ειδήσεις