Καρναβάλι της Πάτρας

Σατιρικά άρματα και πλήθος κόσμου παρέλασαν στους δρόμους της Πάτρας  ολοκληρώνοντας τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, Κυριακή 13 Μαρτίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ (File: 16384189.jpg )
Σατιρικά άρματα και πλήθος κόσμου παρέλασαν στους δρόμους της Πάτρας  ολοκληρώνοντας τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, Κυριακή 13 Μαρτίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ (File: 16384189.jpg ) Σατιρικά άρματα και πλήθος κόσμου παρέλασαν στους δρόμους της Πάτρας ολοκληρώνοντας τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, Κυριακή 13 Μαρτίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ (File: 16384189.jpg )
Σατιρικά άρματα και πλήθος κόσμου παρέλασαν στους δρόμους της Πάτρας  ολοκληρώνοντας τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, Κυριακή 13 Μαρτίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ (File: 16384133.jpg ) Σατιρικά άρματα και πλήθος κόσμου παρέλασαν στους δρόμους της Πάτρας ολοκληρώνοντας τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, Κυριακή 13 Μαρτίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΠΑΚΗ (File: 16384133.jpg )
ΡΟΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ