ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/07/2014 08:00 |

Σε μία εποχή κρίσης, με εκατομμύρια Ελληνες στην ανεργία, αποτελεί πρόκληση η άρνηση φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δηλώσουν στο Δημόσιο τα προσόντα των υπαλλήλων τους και τις απολαβές τους.
Η δικαιολογία που προβάλλεται – ότι δεν λαμβάνουν απευθείας κρατική  χρηματοδότηση, άρα δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λογαριασμό – είναι σαθρή: πρόκειται για επιχειρήσεις και οργανισμούς των δήμων που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση – και άρα έχουν υποχρέωση στη διαφάνεια. 
Βεβαίως, το πώς θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της απογραφής είναι ένα θέμα ανοικτό. Είναι ωστόσο προφανές ότι οι προφάσεις περισσεύουν σε αυτή τη φάση.