Το χρονοδιάγραμμα του Brexit

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/03/2017 08:00 |

* 29 Μαρτίου 2017. Η Τερίζα Μέι θα ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας * Απρίλιος και Μάιος 2017. - Συγκαλείται Σύνοδος...