ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ 176 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Χρόνια ολόκληρα λειτουργούσαν µε ελλείψεις

Της Μαίρης Αδαµοπούλου   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/11/2010 07:00 |
 Χρόνια ολόκληρα λειτουργούσαν µε ελλείψεις
Χωρίς πωλητήριο από τον Σεπτέµβριο παραµένει το µεγαλύτερο µουσείο της Ελλάδας, το Εθνικό Αρχαιολογικό

Καλύτερες µέρες θα ζήσουν οι οκτώ εκατοµµύρια και πλέον επισκέπτες που πληρώνουν εισιτήριο σε 176 αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα µέσα στα επόµενα τρία χρόνια, καθώς αναβαθµίζονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες, που σύµφωνα µε την πρώτη πανελλήνια καταγραφή είχαν µεγάλα κενά
Μπορεί η Ακρόπολη να υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από ένα εκατοµµύριο επισκέπτες, πολλοί εκ των οποίων τουρίστες, ουδείς όµως έχει σκεφτεί να βάλει δίγλωσσες ενηµερωτικές πινακίδες στα µνηµεία της.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – το µεγαλύτερο µουσείο της Ελλάδας και ένα από τα σηµαντικότερα στονκόσµο – δεν έχει πωλητήριο. Στους ∆ελφούς και την Επίδαυρο – χώροι µε µεγάλη επισκεψιµότητα – οι επισκέπτες δεν θα βρουν οδηγούς του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ), δηλαδή τους επίσηµους που κυκλοφορούν µε έγκριση για την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν από το υπουργείο Πολιτισµού και των οποίων τα έσοδα πηγαίνουν στο ταµείο του ΤΑΠ υπέρ των µνηµείων.

Την εικόνα αυτή υπόσχεται τώρα να αλλάξει τοΥΠΠΟΤ σε 176 µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ανά την Ελλάδα, στα οποία υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Και µε 20 εκατ. ευρώ – 15 εκατ. από χορηγίες και 5 εκατ. από το ΕΣΠΑ – προγραµµατίζει µέσα στην επόµενη τριετία να µεταµορφώσει κατά το δυνατόν τιςυπηρεσίες που παρέχονται στους 8 εκατ.

επισκέπτες των ελληνικών µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Πολιτισµός και τουρισµός
«Αν θέλουµε η Ελλάδα να ξαναµπεί σε τροχιά ανάπτυξης, οφείλουµε να αναδείξουµε µε τον καλύτερο τρόπο τασυγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Ο Πολιτισµός είναιτο µεγαλύτερο απ’ αυτά καιµαζί µε τον Τουρισµό µπορούν να συµβάλουνκαθοριστικά στην έξοδο της Ελλάδαςαπό την κρίση», τόνισε ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, Παύλος Γερουλάνος. «Με το ολοκληρωµένο πρόγραµµα που καταθέτουµε σήµερα για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία γίνεται το πρώτο µεγάλο βήµα ώστε, µέσα από ένα ευρύ πλέγµα δράσεων και συνεργιών, να ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη».

Για να επιτευχθεί ηαναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών το ΥΠΠΟΤ ξεκίνησε για πρώτη φορά την καταγραφή και αξιολόγηση τους. «Οσο παράξενο κι αν σας φανεί, ποτέ µέχρι σήµερα δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Η καταγραφή και µόνο οδηγεί και σε άµεσες προτεραιότητες», εξηγεί ο κ. Γερουλάνος.

Οι υπηρεσίες διαιρέθηκαν σε τρειςβασικές κατηγορίες: τις βασικές(ενηµερωτικό φυλλάδιο, κυλικείο ή – όπου δεν είναι εφικτό – αυτόµατο πωλητή νερού καιαναψυκτικών, τουαλέτες, χώρο στάθµευσης), τις επιθυµητές (πρόσβαση και τουαλέτες για ΑµεΑ, δίγλωσσες πινακίδες, επίσηµος οδηγός και πωλητήριο) και τις εξειδικευµένες (συστήµατα αυτόµατης ξενάγησης, εκπαιδευτικά προγράµµατα, µηχανογραφηµένα συστήµατα έκδοσης εισιτηρίων, χώροι αφής). Αντιστοίχως οι χώροι ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: σε αυτούς που παρέχουν όλες τις υπηρεσίες και εν συνεχεία σε αυτούς που απαιτείται η αναβάθµιση των εξειδικευµένων, των επιθυµητών και των βασικών υπηρεσιών.

«Στην πρώτη οµάδα (σ.σ. παρέχονται όλες οι υπηρεσίες) δεν υπάρχει δυστυχώς αυτήν την στιγµή κανέναςχώρος. Και µόνο η καταγραφή αυτού του γεγονότος είναι µια µικρή επανάσταση. Το κενό είναι τόσο ηχηρό που από µόνοτου λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουµε», επεσήµανε ο Παύλος Γερουλάνος.

Στη δεύτερη οµάδα κατατάσσονται 19, ανάµεσά τους τα µουσεία ΕθνικόΑρχαιολογικό, Νοµισµατικό, Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Θεσσαλονίκης,Ολυµπίας, ∆ελφών και Βεργίνας.

Στην τρίτη οµάδα υπάγονται 44µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι– ανάµεσά τους η Ακρόπολη, το ∆ιονυσιακό Θέατρο, η Επίδαυρος, η Κνωσός και η Σπιναλόγκα – και στην τελευταία 100 χώροι και µουσεία (ανάµεσά τους το Ολυµπιείο επειδή δεν έχει αυτόµατο πωλητή νερού), γεγονός που καθιστά σαφές πως οι επισκέψιµοι αρχαιολογικοί χώροι είτε έχουν ελλείψεις είτε χρήζουν αναβάθµισης σε µία ή περισσότερες από τις βασικές υπηρεσίες.

Οι τρεις στόχοι
Τρεις είναι οι στόχοι που θέτει για την επόµενη τριετία το ΥΠΠΟΤ. Πρώτος είναι κάθε επισκέψιµος χώρος να παρέχει,όπου βεβαίως αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο, όλες τις βασικές υπηρεσίες, ώστε να καταργηθεί «για πάντα» η κατηγορία όπου οι χώροι είτε έχουν ελλείψεις είτε χρήζουν αναβάθµισης σε µία ή περισσότερες από τιςβασικές υπηρεσίες.

Ως δεύτερη προτεραιότητά τίθεται το να παρέχουν οι χώροι µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα (π.χ. Ακρόπολη, Κνωσός, Ολυµπία, ∆ελφοί, Επίδαυρος, Μυκήνες, Βεργίνα, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο) καθώς και τα µεγάλα µουσεία της χώρας (π.χ. το Εθνικό και το Βυζαντινό Μουσείο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όχι µόνοτις βασικές και τις επιθυµητές υπηρεσίες αλλά και όλες τις εξειδικευµένες. Τρίτον, σταδιακά οι υπηρεσίες σε όλους τους χώρους καιτα µουσεία της χώρας θααναβαθµίζονται ώστε να µπορέσουν να «ανέβουν κατηγορία».

Για την επίτευξή τους θα εξασφαλιστούν από το ΤΑΠ επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως για την επόµενη τριετία και 3,5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΑΠ, ενώθα συµβάλουν οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρύµατα όπως το Ωνάσειο, Νιάρχου και Λεβέντη, µη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. ∆ιάζωµα, Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού), χορηγοί και ο Φάρος Τυφλών.

Για να επιτευχθεί η αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών το υπουργείο Πολιτισµού άρχισε για πρώτη φορά την καταγραφή και αξιολόγησή τους

Εντονα προβλήµατα στην παροχή υπηρεσιών παρουσιάζουν:

n Ακρόπολη n ∆ιονυσιακό Θέατρο n Επίδαυρος n Κνωσός n Σπιναλόγκα n Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο n Νοµισµατικό Μουσείο n Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης n Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης n Μουσείο Ολυµπίας n Μουσείο ∆ελφών n Μουσείο Βεργίνας
Από τον ερχόµενο Απρίλιο

Το πρώτο βήµα για την αναβάθµιση θα γίνει από τον Απρίλιο οπότε θα είναι έτοιµα τα ενηµερωτικά φυλλάδια για κάθε αρχαιολογικό χώρο σε συνεργασία µε τον ΕΟΤ, καθώς 35 χώροι δεν διαθέτουν καθόλου ενηµερωτικό υλικό, ενώ ακόµη και τα υπάρχοντα επικαιροποιούνται και επανασχεδιάζονται. Ο δε διαγωνισµός για την εκτύπωσή τους (θα δηµοσιοποιηθεί την ερχόµενη εβδοµάδα) θεωρείται «µικρή επανάσταση», καθώς για πρώτη φορά οι εκτυπώσεις θα γίνουν κεντρικά και σε µεγαλύτερες ποσότητες, µε αποτέλεσµα να εξοικονοµηθούν περίπου 500.000 ευρώ καθώς πέρσι µε 154.000 ευρώ τυπώθηκαν 1,2 εκατ. φυλλάδια, ενώ φέτος µε τα ίδια χρήµατα θα τυπωθούν 5,5 εκατ. φυλλάδια. Ακόµη, θα κυκλοφορήσουν και γραµµένα µε τη µέθοδο µπράιγ για άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

10
Μιχάλης
26/11/2010 14:49
Άλλη μία απόδειξη της πλήρους ανικανότητας του ψευδοκράτους μας, της αχρηστίας των μηχανισμών του και της ανοργάνωτης πολυπλοκότητας των δομών του είναι η ΑΠΑΞΙΩΣΗ του μεγαλύτερο εθνικού κεφαλαίου, του τουρισμού. Βεβαίως, κορωνίδα του τουρισμού για τον μέσο τουρίστα είναι οι αρχαιολογικοί μας χώροι. Χρειαζόταν η χρεωκοπία για να ξεκινήσουμε δειλά το "φτιασίδωμα" του ψευδοκράτους μας, ώστε να αρχίσει να θυμίζει "κράτος" και να ξεγελάει τους τουρίστες. Φυσικά, δεν υπάρχει κανένας σκοπός τιμής προς την (αρχαιολογική ή άλλη) πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά μόνο το χρηματικό κέρδος. Και πάλι δεν έχουμε κανένα εχέγγυο, ώστε να περιμένουμε αξιόλογη δράση προς την κατεύθυνση της ανάδειξης του αρχαιολογικού μας πλούτου, από εμάς, τους Νεοέλληνες καρεκλοκένταυρους. ΟΙ Γερμανοί θα ήταν πολύ αποτελεσματικότεροι. Στο ψευδοκράτος μας, όλο και κάποιο παραθυράκι θα βρεθεί για παράνομο πλουτισμό μέσω απ'' ευθείας αναθέσεων, χρηματισμού και "μαϊιμού" διαγωνισμών ή άλλων μεθόδων. Η ιδιωτική πρωτοβουλία πάντα στο ψευδοκράτος αυτό θα είναι ανώτερη από την επίσημη, πολιτειακή. Λαμπρό παράδειγμα το περίφημο και ιδιωτικό Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί. Εννοείται πως το ψευδοκράτος των Αθηνών δεν γνωρίζει πού είναι το Σουφλί, ούτε και γιατί το έχει μονίμως "ξεχασμένο". Όταν η Θράκη γίνει τούρκικη με μια εισβολή και κατοχή, το ψευδοκράτος μας θα θυμηθεί και το Σουφλί και την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή, με κροκοδείλια δάκρυα... Ας το παραδεχτούμε: Ήμασταν Οθωμανοί επισήμως, είμαστε Οθωμανοί ανεπισήμως και κάποιοι από εμάς σύντομα θα ξαναγίνουμε και Οθωμανοί επισήμως. Είναι το άμεσο πολιτιστικό υπόβαθρο αυτό που μας χαρακτηρίζει ως κοινωνία και όχι η καταγωγή μας από τους αληθινά αξίους αρχαίους ημών προγόνους. Ποιος είναι ο πραγματικός σεβασμός μας προς τα μνημεία της δικής μας πολιτιστικής γωνιάς, είτε είναι η Ακρόπολη στην Αθήνα είτε είναι η Αγιά-Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη; ΥΓ1. Δεν μπορώ να ξεχάσω την απογοήτευση των τουριστών στην Ακρόπολη (πριν 6 χρόνια περίπου), όταν περίμεναν επί ματαίω στην ουρά για τουαλέτες, οι οποίες ήταν... κλειδωμένες! ΥΓ2. Δεν μπορώ να ξεχάσω τους μορφωμένους τουρίστες που γνώρισα, οι οποίοι είχαν πραγματική γνώση για τον ελληνικό πολιτισμό, σε αντίθεση με εμένα που ζω σε κοινωνία με αδιαφορία και άγνοια αυτού του πολιτισμού.
Ο Ξ
25/11/2010 15:35
Εδω δεν δινει τα ψιχουλα που χρειαζετε να λειτουργησει το Εικαστικο Επιμελητηριο, και κραταει ομηρο εναν ολοκληρο κλαδο που θα μπορουσε να συνησφερει δημιουργικα στα πολιτιστικα της χωρας. Τους εκοψε και τα ελευθέρας που είχαν οι καλιτεχνες μας στα μουσεια!!!Παραμενουν στην ουσια ακομη (2010 εχουμε!!!) ανασφαλιστοι δινωντας τιμητικες συνταξεις κατα το δωκουν!! κλπ κλπ. Αισχος. Απεργια διαρκειας μεχρι να φυγει η χολερα, να ξεβρομησει η χωρα απο τους τραπεζιτες και τον καθε υπαλληλακο τους τυπου Γερουλανο
captain
25/11/2010 13:27
πανος

πολυ σωστα , οταν αφησης το κοματι απο το αεροδρομιο και περασης στην βαρη -κορωπιου εχεισ την αισθηση οτι αφηνης το ευρωπαικο κοματι και μπαινης στο τσαντιρ μαχαλα
Κανενας δεν προσβαλετε με αυτα που βλεπουν οι ξενοι (εκτος απο πακιστανους/ινδους που αισθανονται οικεια με το περιβαλον ) γιατι εγω πρωσοπικα ντρεπομαι που που το βλεπω και περνω αναποδες για τα χαλια μας

Οσο για τα υπολοιπα αφου ειμαστε ανικανοι να τα κανουμε μονοι μας ας μας τα επιβαλη η τροικα , καλο και αυτο αρα ολο και κατι θα κερδισουμε απο τους ..απολιτιστους !!
wizzard
25/11/2010 12:27
Έπρεπε να χρεοκοπήσουμε για να ξυπνήσουν κάποιοι και να κάνουν τα αυτονόητα.... Ας είναι κι έτσι, αρκεί να μην μείνουν μόνο ανακοινώσεις.
Ευρωπαιος
25/11/2010 11:41
Το Αθηναϊκο Αρχαιολογικο Μουσειο στην Πατησιων Βικτωριας γνωριζει σε τι κατασταση βρισκεται ο Υπουργος;

Μεσα σε ενα γκετο, οπου οι τουριστες πρεπει να τα βαλουν με ναρκωμανεις, εγκληματιες, λαθρομεταναστες,κτλ για να φτασουν στην εισοδο του μουσειου απο την Πατησιων.

Απλα κωμικοτραγικο!
Α
25/11/2010 11:23
Επιτέλους. Βέβαια μένει να το δούμε να γίνεται πράξη. Εύχομαι καλή επιτυχία στο εγχείρημα.
Πάνος Αξαλής
25/11/2010 10:59
καλά όλα αυτά αλλά ο κ. Γερουλάνος ξεχνά φαίνεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, πέρα από τουριστικούς κράχτες, είναι μέσο διαπαιδαγώγησης και πολιτισμού των τοπκών κοινωνιών. δηλαδή τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι για παράδειγμα του Μεσολογγίου ή της Καλύμνου που δεν έχουν επισκεψημότητα από τουρίστες δεν έχουν καμία αξία για τους πολίτες που ζουν εκεί; τα σχολεία που θα κάνουν εκπαιδευτικές εκδρομές; και πώς θα αναπτυχθούν αυτές οι περιοχές όταν πάλι μένουν εκτός χρηματοδότησης;
κπ
25/11/2010 10:48
Κοινή λογική, αλλά κάποιοςέπρεπε επειτέλους να την εφαρμόσει. ΑΠΛΑ ΕΥΓΕ.
Πάνος
25/11/2010 09:59
Εκεί που πραγματικά επείγει να υπάρξει αισθητική βελτίωση είναι στην εικόνα της περίφημης "Λεωφόρου'''' Βάρης-Κορωπίου που αποτελεί και την τελευταία εικόνα των αναχωρούντων τουριστών. Το αηδιατικό θέαμα που παραπέμπει σε περίχωρα της Βομβάης (πριν την ανάπτυξη που συντελείται τώρα εκεί) δεν τιμά κανένα μας.

Νικος Νικολαιδης - ΣΦ
25/11/2010 09:43
Καταρχας συγχαρητηρια σε ολους τους ιδιωτες και τους μη-κερδοσκοπικους οργανισμους που συμβαλλουν σ αυτη την προσπαθεια. Το ποσο που ξοδευεται απειροελαχιστο, το κερδος τεραστιο για μια υποδομη που θα πρεπε να υπαρχει δεκαετιες τωρα...Καθε τοπικη αρχη,καθε δημος θα πρεπε να δινει προτεραιοτητα στη συντηρηση και αναδειξη της αρχαιας μας κληρονομιας. Ειδικα οι τουριστικες περιοχες. Καποτε ειχαμε τον τουριστα που ερχοταν μοναχα για ηλιο, χωριατικη και θαλασσα. Ευκολος τουρισμος για χαμηλα εισοδηματα. Τα πραγματα εχουν αλλαξει πλεον. Η Ελλαδα εχει συναγωνισμο ακομη κι απ την Τουρκια. Την ιδια στιγμη εμεις δε κανουμε ουτε τα αυτονοητα...( αναβαθμιση αρχαιων χωρων, μαρινων, δρομων και καθαριοτητα ) για να προσελκυσουμε πιο πλουσιους τουριστες και να κρατησουμε την πελατεια τους για περισσοτερο απο ενα καλοκαιρι. Τα προσφατα παραδειγματα της Χιου ( πυργος ) και της Κεας ( Αγια Μαρινα ) ειναι ενδεικτικα της παθητικοτητας που υπαρχει απο πλευρας τοπικων αρχων να αναδειξουμε τον πολιτισμο μας. Ειλικρινα, ποια τα πραγματα που μας κανουν υπερηφανους ως Ελληνες ;