ΕΥΡΗΜΑ ΤΟΥ 5ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ

ΣΤΟ ΦΩΣ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/07/2010 07:00 |
 Στο φως η αρχαιότερη βασιλική της Θεσσαλονίκης
Προγενέστε ρη ακόµη και της Αχειρο ποιήτου εί ναι η βασιλι κή που ήρθε στο φως στην Πλατεία Συ ντριβανίου

Αγνώστου ταυτότητος, αλλά παλαιότε ρη ακόµη και από την Αχειροποίητο, ήρθε στο φως η αρχαιότερη βασιλική στη Θεσσαλονί κη κατά τις εργασίες για σιδηροδροµικά έργα. Εχει µήκος περίπου 25 µ., αλλά η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως 17 µ., ενώ το υπό λοιπο του κτιρίου εικάζεται πως βρίσκεται κάτω από τη σηµερινή Πλατεία Συντριβανίου.

Αγνωστο παραµένει σε ποιον άγιο ήταν αφιε ρωµένος ο ιερός ναός, που χτίστηκε περί τα µέσα του 5ου αιώνα _ λίγα χρόνια πριν από την Αχειροποίητο ακολουθώντας το ίδιο σύστη µα δόµησης _ και φαίνεται πως ήταν σε χρήση έως και τον 7ο αιώνα. Η λύση στο µυστήριο της ταυτότητας όµως ίσως βρεθεί όταν η σκαπάνη προχωρήσει κάτω από την Αγία Τράπεζα, οπό τε και µπορεί _ αν εντοπιστεί _ το εγκαίνιο να αποκαλύψει τον άγιο στον οποίο ήταν αφιερω µένος ο ναός.

Ακόµη όµως κι αν οι αρχαιολόγοι της αρµόδιας 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δεν τα καταφέρουν να βρουν την ταυτότητα του ναού, ο οποίος πιθανόν να συνδεόταν µε παρακείµε νο νεκροταφείο, έχουν κάθε λόγο να συνεχί σουν την ανασκαφή, καθώς ήδη διαφαίνεται η ύπαρξη ψηφιδωτού δαπέδου σε χαµηλότερα στρώµατα.

Οσο για την τύχη του ευρήµατος; Εστω και αποσπασµατικά θα αποσπασθεί και θα µετα φερθεί σε άλλο χώρο, αν και ακόµη δεν έχει αποφασιστεί αν θα καταλήξει σε χώρο του Αρι στοτελείου Πανεπιστηµίου ή στο Επταπύργιο.

1
Βασίλης
29/07/2010 17:29
Έφτιαχναν εκκλησίες αλλά ήσαν χαζοί...οι σημερινοί φτιάχνουν μόνο μπουζουκσίδικα.

Είναι ΝΤΡΟΠΗ της δημοκρατίας μας το ότι τα μόνα σχέδια για το ναό του Σωτήρος έγιναν επι Χούντας! κανένας πολιτισμός δεν μεγαλούργησε χωρίς πνευματικότητα και πνευματικότητα δεν είναι το θέατρο και η λογοτεχνία ούτε η επιστήμη (ακόμα τουλάχιστον)...αυτά στηρίζονται σε αρχές πίστης όπως και ο πολιτισμός- η πίστη είναι η μήτρα όλων αυτών διότι ακόμα δεν έχουν απαντηθεί αλλιώς τα πανάρχαια ερωτήματα που είναι η απαρχή του πολιτισμού.

''μη μου τους κύκλους τάρεττε''